Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Ba bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ giáo viên
  • Cập nhật: 06/08/2019
  • Lượt xem: 1412 lượt xem

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức vừa khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các bậc học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn huyện.

Chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 là đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa học năm học 2019-2020, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn huyện. Đồng thời, trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các nhà trường những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội - an ninh, quốc phòng của đất nước, của tỉnh và của huyện, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống…cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trên toàn địa bàn huyện trước khi chuẩn bị bước vào năm học mới./.

Thu Hà - ĐTT Thanh Ba

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com