Khu 2 Sơn Cương tổ chức ngày hội đại đoàn kết và đón nhận danh hiệu khu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
  • Cập nhật: 18/11/2019
  • Lượt xem: 2647 lượt xem

Vừa qua Khu 2 xã Sơn Cương đã tưng bừng đón nhận danh hiệu khu đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư văn hóa năm 2019 và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam.

Trong những năm gần đây, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đời sống của nhân dân khu 2 xã Sơn Cương có bước phát triển vượt bậc: Trên 85% gia đình có mức sống khá và giàu, 100% số hộ có nhà xây, bình quân thu nhập đầu người trong khu dân cư đạt 31,5 triệu đồng/người/năm; đường làng ngõ xóm được nhân dân xây dựng khang trang sạch đẹp, 100% hộ gia đình trong khu thực hiện tốt quy ước, hương ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội và mừng thọ, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; tình hình an ninh trật tự ngày càng được giữ vững.

Tại ngày hội, đại diện cho lãnh đạo huyện Thanh Ba, Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương sự nỗ gắng nỗ lực của khu 2 xã Sơn Cương trong thực hiện xây dựng nông thôn mới cũng như đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và trao tặng danh hiệu khu đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư văn hóa năm 2019 cho cán bộ nhân dân khu 2.

Trong dịp này, 4 gia đình tiêu biểu đã được khu 2 biểu dương khen thưởng. Cũng tại ngày hội, khu dân cư số 2 đã tiến hành ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt các phong trào thi đua của khu trong năm 2020./.

Thu Hà - ĐTT Thanh Ba