Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2022
  • Cập nhật: 19/04/2022
  • Lượt xem: 3032 lượt xem

Ngày 19/4, Huyện ủy Thanh Ba tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I, năm 2022 và hoàn thành kiến thức sơ cấp Lý luận chính trị. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đỗ Hoàng Hải - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Bùi Thị Minh Tâm - HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2022 có 85 học viên, diễn ra trong 8 ngày (từ ngày 19/4 đến ngày 27/4/2022). Tham gia học lần này các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 3 cụm bài trong chương trình Sơ cấp lý luận chính trị do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn.


Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững, nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hành động của Đảng và công tác xây dựng Đảng, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; từ đó vận dụng lý luận chính trị, quan điểm của Đảng vào thực tế công tác; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Hải Minh