Kết nạp 90 đoàn viên mới
  • Cập nhật: 24/03/2021
  • Lượt xem: 6196 lượt xem

Vừa qua, tại Khu di tích lưu niệm Hồ Chí Minh, huyện đoàn Thanh Ba đã tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cho 90 thanh niên ưu tú của trường THPT Thanh Ba.


Sau thời gian được bồi dưỡng, tìm hiểu về Đoàn, 90 học sinh trường THPT Thanh Ba đã tự nguyện viết đơn xin vào Đoàn và được đoàn trường chuẩn y kết nạp vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/3/2021).

Lễ kết nạp đoàn viên mới là một trong những hoạt động của tuổi trẻ Thanh Ba hướng về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba