Huyện Thanh Ba triển khai công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  • Cập nhật: 26/01/2021
  • Lượt xem: 521 lượt xem

Chiều 25/01/2021, Huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Tiếp thu nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh và Chỉ thị số 03-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh ba về lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được thông qua dự thảo các quyết định, kế hoạch của UBND huyện về việc thành lập Uỷ ban bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp huyện Thanh Ba nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. lãnh đạo huyện yêu cầu các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo kế hoạch sau hội nghị triển khai cấp huyện, các xã, thị trấn trong toàn huyện sẽ triển khai những nội dung trên tại địa phương, đơn vị mình và hoàn thành chậm nhất vào ngày 28/01/2021.

Thu Hà – Đài truyền thanh Thanh Ba