Huyện Thanh Ba huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới
  • Cập nhật: 24/09/2019
  • Lượt xem: 5538 lượt xem

(Thanh Ba) - Xác định đầu tư, phát triển hạ tầng là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, huyện Thanh Ba đã tích cực huy động và lồng ghép các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng các công trình trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2016 - 2019, Thanh Ba đã huy động tổng nguồn lực hơn 1.154 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới Trong đó, vốn ngân sách TƯ 162 tỷ đồng, ngân sách địa phương 117 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn vốn của các doanh nghiệp là hơn 410 tỷ đồng, nguồn lực huy động từ cộng đồng dân cư đạt hơn 83 tỷ đồng, còn lại là các nguồn hợp pháp khác.

Hơn 2.900 hộ dân đã hiến đất làm đường và các công trình công cộng với tổng diện tích: 448.874 m2, ước tính kinh phí: 70,78 tỷ đồng. Các tổ chức hội, đoàn thể đã vận động đóng góp, duy tu bảo dưỡng trên 220 km giao thông, nạo vét 116 km kênh mương, đóng góp gần 79.000 ngày công lao động.

Nhờ có sự chung sức đồng lòng của các cấp, ngành, địa phương và người dân, đến nay, huyện Thanh Ba đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 12 xã so với giai đoạn 1. Toàn huyện có 36 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến thời điểm này, không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân, việc đóng góp xây dựng NTM đã trở thành phong trào mang lại hiệu ứng tích cực trong xã hội, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn huyện Thanh Ba. Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong thời gian tới huyện tiếp tục huy động, lồng ghép, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch xây dựng NTM đã đề ra.

Thu Hà - Đài truyền thanh Thanh Ba