Hướng đi mới của các hợp tác xã nông nghiệp
  • Cập nhật: 29/09/2022
  • Lượt xem: 1082 lượt xem

Kể từ khi Luật Hợp tác xã (HTX) 2012 có hiệu lực, bộ mặt kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX đã có nhiều đổi thay rõ rệt theo hướng tích cực. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường, nhiều HTX đã tổ chức liên kết với nhau hoặc liên kết với nông dân để đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng diện tích sản xuất, bảo đảm nguồn hàng cung cấp cho các đối tác.