Hội Nông dân Thanh Ba biểu dương các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 -2019
  • Cập nhật: 27/09/2019
  • Lượt xem: 5683 lượt xem

Ngày 24/9/2019, Hội Nông dân huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các nông dân tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh (SXKD) các cấp giai đoạn 2016 - 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Đức - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và các ban ngành của huyện cùng 49 nông dân SXKD giỏi tiêu biểu của huyện.

Trong thời gian qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn huyện Thanh Ba đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện ngày càng phát triển. Số lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tăng đều qua từng năm.

Tính đến năm 2019, toàn huyện có 7420 hộ đạt 61% so với hộ đăng ký. Phong trào cũng đã đóng góp tích cực trong các chương trình xây dựng nông thôn mới, đoàn kết tương thân, tương ái, giúp nhau làm giàu. Từ đó, xuất hiện thêm nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Với phương châm "lá lành đùm lá rách“, các cấp hội nông dân cơ sở đã tham gia vận động hội viên nông dân giúp đỡ trên 182 hộ hội viên nghèo với tổng số tiền trên 318 triệu đồng và trên 800 ngày công lao động sửa chữa nhà ở, góp vốn SXKD. Qua đó, đã giúp 369 hộ thoát nghèo.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân huyện Thanh Ba tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi và giúp đỡ có hiệu quả đối với các hộ nghèo. Hàng năm có từ 80% số hội viên nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 60% trở lên số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Đồng thời, thúc đẩy liên kết giữa các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững với phong trào xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã đạt được. Đây là những nội dung thiết thực của nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phù hợp với phong trào xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư; tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi và giúp đỡ có hiệu quả đối với các hộ nghèo. Đồng thời, thúc đẩy liên kết giữa các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với nhau, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất hàng hóa lớn, làm tốt vai trò cầu nối để các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết sản xuất với nông dân.

Tại hội nghị, huyện Thanh Ba đã khen thưởng cho 15 hộ nông dân và cấp giấy chứng nhận SXKD giỏi cho 49 hội viên có thành tích tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2019./.

Thu Hà - Đài truyền thanh Thanh Ba