Hội nông dân huyện tổng kết công tác năm 2020
  • Cập nhật: 15/01/2021
  • Lượt xem: 274 lượt xem

Vừa qua, Hội nông dân huyện Thanh Ba đã tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, Hội Nông dân huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền vận động hội viên thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của hội, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cấp trên giao.

Trong năm, các cấp Hội Nông dân đã kết nạp được 155 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 15.017 người, đạt 97,1% so với tổng số hộ nông nghiệp trong toàn huyện; duy trì và hướng dẫn các mô hình kinh tế tập thể sản xuất phát triển có hiệu quả như: tổ hợp tác sản xuất - chế biến chè xã Trung Nghĩa, tổ hợp tác chăn nuôi lợn xã Yến Mao; tổ hợp tác chăn nuôi bò xã Đồng Luận, Đoan Hạ; tổ hợp tác chăn nuôi gà xã Tân Phương, tổ hợp nuôi tằm xã Đào Xá, phối hợp với trung tâm GDNN- GDTX mở 10 lớp sơ cấp nghề trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm cho 350 hội viên…. Bên cạnh đó, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân với 4.200 triệu đồng cho 75 hộ vay vốn phát triển sản xuất; duy trì 64 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện với trên 76 tỷ đồng cho 2.096 hộ vay. Trong năm, các cấp hội cũng đã giúp đỡ 35 hội viên nghèo về vốn, ngày công, con giống để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đã có 8.870 hộ đăng kí; qua bình xét có 5.190 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, các hội viên đã phát huy vai trò chủ thể của nông dân, tích cực đóng góp, ủng hộ tiền, tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng...

Năm 2020, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực hiệu quả để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua; đồng thời huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ nông dân về phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Nhân dịp này, 1 cá nhân đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020; 1 tập thể và 1 cá nhân nhận bằng khen của Hội Nông dân tỉnh, 6 tập thể và 6 cá nhân được nhận giấy khen của Hội Nông dân huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020. 

Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục nhiệm vụ công tác hội. Tập trung vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục duy trì các tổ hợp tác hiện có, đánh giá các mô hình kinh tế tập thể để nhân rộng. Tổ chức tốt hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh.

Hải Minh, Quang Mạnh - Đài truyền thanh Thanh Ba