Hội nghị tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020 – 2025
  • Cập nhật: 27/12/2019
  • Lượt xem: 674 lượt xem

Chiều 24/12/2019, tại phòng họp BCH Đảng bộ huyện, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đức- Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện.

Tại hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, Kế hoạch xây dựng các văn kiện Đại hội và quyết định thành lập Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Ba lần XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến về đề cương tổng quát Báo cáo chính trị trình đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban văn kiện. Theo đó, thống nhất quan điểm nguyên tắc tư tưởng chỉ đạo cần tập trung xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đảm bảo chất lượng, đáp ứng chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn của huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng; các đề cương, kế hoạch văn kiện cần phải bảo đảm ngắn gọn, súc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được; nguyên nhân, hạn chế, những yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm để tạo sự phát triển mạnh mẽ của huyện; đồng thời thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Đồng chí cũng yêu cầu từng thành viên Tiểu ban Văn kiện cần nêu cao tinh trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện bảo đảm tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra. /.

Thu Hà - Đài TT Thanh Ba

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com