Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Cập nhật: 07/06/2022
  • Lượt xem: 1471 lượt xem

Ngày 07/6/2022, Thường trực HĐND huyện Thanh Ba tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Kim Chi -Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Thanh Ba khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến sẽ tổ chức vào khoảng từ ngày 20- 30/7/2022. Theo đó, tại kỳ họp lần này cùng với việc đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; HĐND huyện Thanh Ba sẽ tập trung thảo luận thông qua 6 tờ trình, trong đó có 4 tờ trình về các nội dung chuyên đề: Quy hoạch chung vùng huyện Thanh Ba đến năm 2035; Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; Phân bổ vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách đại phương trên địa bàn huyện và thông qua 2 Tờ trình về công tác cán bộ. Kỳ họp sẽ xem xét thảo luận và thông qua 7 Nghị quyết. Đồng thời, kỳ họp sẽ dành thời gian để các Đại biểu HĐND chất vấn và trả lời chất vấn đối với các ngành có liên quan về những vấn đề cử tri quan tâm.


Để kỳ họp diễn ra đúng kế hoạch và đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị các văn bản, tài liệu trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, các Ban HĐND huyện tích cực, chủ động trong công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; Ủy ban MTTQ huyện phối hợp các địa phương tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, đồng thời, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong huyện gửi đến các cơ quan có thẩm quyền tổng hợp báo cáo, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp; Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị để Kỳ họp thứ Tư  HĐND huyện khóa XX diễn ra thành công tốt đẹp./.

Thu Hà