Hội liên hiệp phụ nữ huyện tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020
  • Cập nhật: 15/01/2021
  • Lượt xem: 297 lượt xem

Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Hội LHPN huyện Thanh Ba đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua thực hiện các nội dung và chỉ tiêu thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, 8/8 chỉ tiêu đều đạt và vượt KH đề ra. Trong năm, Hội đã giúp đỡ được 135 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động gia đình 5 không 3 sạch trong đó giúp đỡ được 81 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Đặc biệt, các cấp hội phụ nữ Thanh Ba còn phối hợp tổ chức tốt các hoạt động phòng chống và ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ đồng bào miền Trung, tặng quà phụ nữ nghèo với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.100% cơ sở Hội đăng ký và tổ chức các hoạt động/phần việc/mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả của các cấp Hội phụ nữ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, Hội LHPN Thanh Ba đang quản lý số vốn hơn 101 tỷ đồng cho 3.478 hộ vay để phát triển kinh tế. Quản lý tốt nguồn vốn tiết kiệm tại các tổ là 3,9 tỷ đồng cho trên 1.500 lượt hội viên phụ nữ vay với lãi xuất thấp. Bên cạnh đó, Hội LHPN cơ sở vận động hội viên phụ nữ tiếp tục trồng, chăm sóc, nhân rộng các “Đoạn đường hoa” tại các xã trên địa bàn huyện. Đến nay, các cấp Hội đang duy trì hiệu quả 40 “Đường hoa phụ nữ xây dựng nông thôn mới” với chiều dài trên 20 km, 204 “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, 02 Tuyến phố hoa tại Thị trấn Thanh Ba. 

Trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ huyện Thanh Ba tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên; vận động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; thực hiện chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen, giấy khen của TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, GĐ Công an tỉnh và Hội LHPN huyện Thanh Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và các nội dung chuyên đề năm 2020.

Nhân dịp này, BTV Hội LHPN huyện đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung cơ bản NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tới các đồng chí cán bộ Hội cơ sở, từ đó nhân ra diện rộng, góp phần sớm đưa NQ đi vào cuộc sống./.