Điện lực Thanh Ba đảm bảo cung cấp điện ổn định trong đợt đổ ải và Tết Nguyên đán Tân Sửu
  • Cập nhật: 21/01/2021
  • Lượt xem: 366 lượt xem

Bám sát sự chỉ đạo của Công ty Điện lực Phú Thọ và nhiệm vụ chính trị của huyện, Điện lực Thanh Ba đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, phương tiện và vật tư đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ công tác lấy nước đổ ải sản xuất vụ Đông Xuân và phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện.

Với nhiệm vụ quản lý, khai thác hơn 181km đường dây trung áp, hơn 408km đường dây hạ áp và 220 trạm biến áp có tổng công suất là 35.245kVA. Đồng thời xác định nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân sẽ tăng cao trong dịp cuối năm. Điện lực Thanh Ba đã bám sát sự chỉ đạo của Công ty Điện lực Phú Thọ, chủ động lập kế hoạch và triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khách hàng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là cung cấp điện ổn định phục vụ công tác bơm nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân và phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

Căn cứ vào lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 -2021, gồm ba đợt, đợt 1 từ ngày 12 đến ngày 15 /01/2021, đợt 2 từ ngày 26/1/2020 đến ngày 02/02/2021 và đợt 3 từ ngày 22 đến ngày 27/02/2021 cũng như đảm bảo cung cấp điện liên tục trong dịp Tết Nguyễn đán Tân Sửu đang đến gần. Điện lực Thanh Ba đã phân công cán bộ phụ trách các địa bàn, tiến hành kiểm tra toàn bộ đường đây, thực hiện rửa sứ hotline các lộ đường đây, kịp thời phát hiện các khiếm khuyết, kịp thời khắc phục sửa chữa. Đồng thời tổ chức phát quang hành lang lưới điện, hoán chuyển các máy biến áp để phù hợp với tình sử dụng điện của khách hàng, kiểm tra các đầu tiếp xúc của máy biến áp.

Bên cạnh đó, Điện lực Thanh Ba còn tiến hành kiểm tra các điểm tiếp xúc của các ATM tổng, các ATM nhánh, đo dòng điện vào giờ cao điểm và thấp điểm để tính toán cân pha cho cân đều 3 pha. Trong quá trình kiểm tra đã kịp thời phát hiện ATM không đảm bảo kỹ thuật  thay thế ngay. Một mặt kiểm tra lưới điện hạ áp nông thôn tại các xã và trị trấn Thanh Ba, xử lý các khiếm khuyết ngay sau khi phát hiện ra, bổ xung dây dẫn cho các vị trí và đoạn đường dây có tiết diện nhỏ không đảm bảo cung cấp điện. Lên phương án xử lý các trường hợp sự cố có thể xảy ra khi nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng đột biến. Mặt khác đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng và tổ chức xây dựng lực lượng thường trực khi có sự cố xảy ra.

Với sự chủ động của đơn vị, những ngày đầu tháng 1 năm 2021, Điện lực Thanh Ba đã cơ bản hoàn thành các phương án tu sửa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị và hệ thống đường dây tải điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định an toàn phục vụ các đợt lấy nước đổ ải gieo cấy vụ xuân. Đồng thời đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu của khách hàng sản xuất, sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngoài ra Điện lực Thanh Ba cũng sẽ tăng cường phối hợp với các ban, ngành và chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là vào các giờ cao điểm để tránh tình trạng quá tải, mất an toàn lưới điện và mất điện cục bộ. Bên cạnh đó, Điện lực Thanh Ba còn tiến hành kiểm tra các điểm tiếp xúc của các ATM tổng, các ATM nhánh, đo dòng điện vào giờ cao điểm và thấp điểm để tính toán cân pha cho cân đều 3 pha. Trong quá trình kiểm tra đã kịp thời phát hiện ATM không đảm bảo kỹ thuật và thay thế ngay. Một mặt kiểm tra lưới điện hạ áp nông thôn tại các xã và trị trấn Thanh Ba, xử lý các khiếm khuyết ngay sau khi phát hiện ra, bổ xung dây dẫn cho các vị trí và đoạn đường dây có tiết diện nhỏ không đảm bảo cung cấp điện. Lên phương án xử lý các trường hợp sự cố có thể xảy ra khi nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng đột biến. Mặt khác đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng và tổ chức xây dựng lực lượng thường trực khi có sự cố xảy ra.

Với sự chủ động của đơn vị, những ngày đầu tháng 1 năm 2021, Điện lực Thanh Ba đã cơ bản hoàn thành các phương án tu sửa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị và hệ thống đường dây tải điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định an toàn phục vụ các đợt lấy nước đổ ải gieo cấy vụ xuân. Đồng thời đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu của khách hàng sản xuất, sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngoài ra Điện lực Thanh Ba cũng sẽ tăng cường phối hợp với các ban, ngành và chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là vào các giờ cao điểm để tránh tình trạng quá tải, mất an toàn lưới điện và mất điện cục bộ.

Xuân Quý, Vĩnh Thọ - Điện lực Thanh Ba