Công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc
  • Cập nhật: 21/04/2022
  • Lượt xem: 2066 lượt xem

Ngày 21/4/2022, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) toàn quốc.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt hệ thống HĐĐT toàn quốc

Lễ công bố được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 477 điểm cầu trên địa bàn cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thanh Ba có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện; Kho bạc Nhà nước huyện; Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện, lãnh đạo và cán bộ Chi cục Thuế Khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa.

Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm cao của Bộ Tài chính, ngành Thuế và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp tại các địa phương trong triển khai thực hiện HĐĐT.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng trên toàn thế giới. Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong đó, tinh thần là chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là trong lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp mà Thuế phải là một ngành hội tụ tất cả những yếu tố để phải đi đầu trong tiến trình đó.

Đồng chí cho rằng, triển khai HĐĐT cho là công việc mới với khối lượng lớn, thực hiện trong thời gian ngắn và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên việc triển khai áp dụng HĐĐT sẽ góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của người dân, doanh nghiệp theo hướng tích cực, hiện đại, tăng cường công khai minh bạch, phòng chống gian lận, tiêu cực, phát triển thương mại điện tử, cắt giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Đồng thời còn có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, tích hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu trọng yếu quốc gia như cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần hướng tới xây dựng hệ sinh thái công dân số, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, thời gian tới, ngành Thuế cần tiếp tục kiên định quan điểm, mục tiêu là xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, minh bạch, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2021 - 2030.

Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, bảo đảm việc kê khai thuế nộp thuế điện tử đơn giản và dễ dàng; phấn đấu đến hết năm 2022, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT đến người dân, doanh nghiệp; quan tâm công tác đào đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ để cán bộ công chức phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp.

Việc triển khai áp dụng HĐĐT được thực hiện theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn I, HĐĐT được triển khai tại 6 tỉnh, thành phố, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ.

Với các giải pháp đồng bộ và được triển khai thực hiện thống nhất, đến ngày 31/3/2022, toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân tại 6 tỉnh, thành phố triển khai giai đoạn I đã thực hiện chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT với gần 442.000 doanh nghiệp, trên 20.600 hộ cá nhân kinh doanh; cơ quan thuế tiếp nhận xử lý trên 58 triệu HĐĐT.

Quang cảnh lễ công bố tại điểm cầu huyện Thanh Ba

Tại tỉnh Phú Thọ có trên 6.100 tổ chức, doanh nghiệp đã sử dụng HĐĐT; trên 1.100 hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai sử dụng HĐĐT. Cục Thuế tỉnh đã tiếp nhận xử lý trên 1,4 triệu HĐĐT.


Các đại biểu dự lễ công bố tại điểm cầu huyện Thanh Ba

Để triển khai thành công HĐĐT trong giai đoạn II tại 57 tỉnh, thành phố, Tổng Cục Thuế đã tổ chức tập huấn chính sách, quy trình nghiệp vụ, quy định về thành phần dữ liệu và một số chức năng cơ bản của phần mềm quản lý HĐĐT cho các Cục Thuế; lựa chọn một số tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT có đủ điều kiện để ủy quyền cấp mã HĐĐT; rà soát bổ sung năng lực hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai HĐĐT giai đoạn II tại 57 tỉnh, thành phố.


Lộ trình đến hết ngày 10/5/2022 phải hoàn thành tối thiểu 50%; đến hết ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 90% và đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng HĐĐT./.

Hải Minh