Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Thanh Ba khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 08/12/2022
  • Lượt xem: 625 lượt xem

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau

Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện

 

Trước và sau kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa XX, UBND huyện Thanh Ba nhận được một số ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND chuyển tới; UBND huyện xin báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI

(1). Cử tri xã Hoàng Cương và xã Khải Xuân: Đề nghị UBND huyện quan tâm tạo điều kiện đầu tư cứng hóa hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng.

Trả lời:

Hiện nay đối với những hư hỏng nhỏ của hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn các xã Hoàng Cương và Khải Xuân, UBND huyện Thanh Ba đã chỉ đạo Xí nghiệp thủy nông Thanh Ba đưa vào kế hoạch duy tu, sữa chữa năm 2023, đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách của huyện còn khó khăn, hiện nay chưa cân đối được nguồn lực để đầu tư nâng cấp, cải tạo, cứng hóa hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo rà soát thứ tự ưu tiên các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng để đưa vào kế hoạch đầu tư công của huyện.

(2). Cử tri xã Chí Tiên: Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ về giống, vật tư và tiền kịp thời đối với người dân trong các đợt bị ảnh hưởng do thiên tai; hỗ trợ giống cây trồng cho người dân đúng khung thời vụ.

Trả lời:

Ý kiến cử tri không rõ về thời điểm việc cấp phát giống, vật tư nông nghiệp bị chậm muộn nên không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ hỗ trợ do thiên tai từ năm 2018 đến tháng 11 năm 2022, các nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh, huyện hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp cấp cho các xã là không có.

(3). Cử tri xã Hoàng Cương:

- Hệ thống mương từ hạ ngòi Sa Mào (xã Hoàng Cương) đến cống ba cửa và ngòi Đồng Bồng xã Mạn Lạn ra sông, sau mỗi trận mưa to nước không thoát được làm ngập úng đến diện tích lúa của nhân dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết.

Trả lời:

- Tuyến kênh tiêu ngòi Sa Mào xã Hoàng Cương chiều dài trên 4,5 km, do địa hình tuyến kênh dài, khi gặp mưa lớn, lượng nước các nơi dồn về khiến kênh thoát nước chậm; mặt khác ở một số thời điểm khi nước sông Thao lên cao phải đóng cống Mạn Lạn để ngăn nước vào đồng, vì vậy nước nội đồng dồn về không thoát kịp dẫn đến ảnh hưởng ngập cục bộ tại một số tràn ruộng trũng. Để đảm bảo tiêu thoát nước tối đa, UBND huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp thuỷ nông thường xuyên kiểm tra, khơi thông lòng kênh, điều tiết đóng mở các cống dưới đê hợp lý để đảm bảo tiêu thoát nước. Hiện nay Xí nghiệp đã kiểm tra, rà soát các vị trí kênh bị bồi lấp và sẽ báo cáo Công ty cho nạo vét khoảng 1.000m trong tháng 12/2022 để phục vụ tiêu thoát nước tốt hơn.

- Tuyến ngòi tiêu Đồng Bồng xã Mạn Lạn có chiều dài trên 800 m, tiêu nước cho khu vực Chầm Bồng xã Mạn Lạm và một phần diện tích 08 ha đất nông nghiệp của khu 8,9 (Thanh Xá) xã Hoàng Cương. Năm 2020, đã đào, nạo vét 307 m đoạn kênh phía ngoài sông, hiện còn đoạn kênh phía trong đồng chiều dài trên 500m thuộc địa phận xã Mạn Lạn, trong đó đoạn cuối tuyến bị bồi lấp, lòng kênh bị thu hẹp, UBND huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp Thuỷ nông đã kế hoạch đào, nạo vét đoạn kênh trên vào quý 4 năm 2022.

(4). Cử tri xã Đông Thành: Đề nghị xây dựng hệ thống mương nổi (đoạn từ cổng nhà ông Sam Vĩnh đến khu cầu Đượi - khu 2) để giúp người dân sản xuất nông nghiệp; xem xét sửa chữa đoạn mương xây dẫn nước từ đập Phụng Thượng xuống đồng khu 3 và khu 4 do bị đổ vỡ nhiều; xem xét cứng hoá hệ thống mương tưới tiêu cho cánh đồng Cát (khu dồn đổi ruộng đất của khu 3,4,5).

Trả lời:

- Tuyến kênh tưới khu 2 xã Đông Thành chiều dài trên 700 m có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 20ha/năm của khu 2 xã Đông Thành. Năm 2020, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Phú Thọ đã cho sửa chữa tuyến kênh xây 200m từ trạm bơm dã chiến; cho đào, nạo vét đoạn kênh đất bằng máy đào chiều dài 500 m, hiện nay tuyến kênh trên vẫn đảm bảo thông thoáng cấp nước phục vụ sản xuất. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo Xí nghiệp Thuỷ nông đưa vào kế hoạch đầu tư trong những năm tới; khi bố trí được nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện. Đối với tuyến kênh tưới từ đập Phụng Thượng bị đổ vỡ, hiện nay đang được sửa chữa đảm bảo phục vụ sản xuất.

- Về kiến cố hoá kênh mương tưới, tiêu cho cánh đồng Cát (khu dồn đổi ruộng đất của khu 3,4,5): Đây là các tuyến mương nội đồng (theo phân cấp quản lý các hệ thống công trình thủy lợi, các tuyến kênh này do địa phương quản lý), vì vậy UBND huyện đề nghị UBND xã Đông Thành chủ động kế hoạch đầu tư cứng hóa theo đề nghị của nhân dân, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo UBND huyện để được giải quyết kịp thời.

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG

(1). Cử tri xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn: Hiện nay, các tuyến đường giao thông ở khu dân cư xuống cấp, đề nghị UBND huyện hỗ trợ xi măng để tu bổ, nâng cấp.

Trả lời:

Các tuyến đường liên thôn, xóm là tuyến đường xã quản lý, phần lớn kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng, được đầu tư xây dựng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Quá trình sử dụng đến nay một số đoạn xuống cấp; trước mắt, UBND huyện giao UBND các xã Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn bố trí, cân đối và huy động các nguồn lực của địa phương để duy tu và sửa chữa các tuyến đường xã quản lý. Để hỗ trợ đầu tư  nâng cấp các tuyến đường, căn cứ vào Kế hoạch hỗ trợ xi măng do UBND tỉnh phân bổ, huyện sẽ cân đối để nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp theo nhu cầu.

(2). Cử tri xã Hoàng Cương: Đề nghị UBND huyện quan tâm tạo điều kiện đầu tư nâng cấp hệ thống đường liên xã từ khu 6 xã Hoàng Cương đi Chí Tiên.

Trả lời:

Tuyến đường khu 6 xã Hoàng Cương đi xã Chí Tiên là tuyến đường trục xã, do xã Hoàng Cương và Chí Tiên quản lý. Kiến nghị của cử tri UBND huyện giao UBND xã Hoàng Cương kiểm tra và xây dựng kế hoạch, đề xuất chủ tương đầu tư nâng cấp tuyến theo thẩm quyền.

(3). Cử tri khu 4 xã Đông Thành: Hiện nay, đoạn đường nhánh từ đường 320C qua khu 4 xã Đông Thành đến xã Võ Lao dài khoảng 150m đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, đề nghị cấp trên có biện pháp khắc phục kịp thời; cần đầu tư các biển báo giao thông trên các tuyến đường.

Trả lời:

Đoạn tuyến trên đã được dự án đường kết nối trung tâm huyện Thanh Ba đi cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành qua đường TL 314 với nút giao IC9 cao tốc Nội Bài -Lào Cai vuốt nối xong trong tháng 10 năm 2022, đến nay đã đảm bảo êm thuận cho các phương tiện tham gia giao thông.

(4). Cử tri Thị trấn Thanh Ba:

- Dự án xây dựng chợ Đồng Xuân bắt đầu thi công làm mặt bằng, tuy nhiên khi thi công, các phương tiện chở đất đá, vật liệu còn rơi vãi nhiều làm mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng giao thông. Đề nghị đơn vị thi công và chủ đầu tư có biện pháp giải quyết giảm thiểu bụi, bẩn, đảm bảo an toàn giao thông trong khu dân cư. Khi thi công xây dựng chợ, đề nghị chủ đầu tư quan tâm đến hệ thống thoát nước vì trước đây toàn bộ nước mưa, nước thải sinh hoạt đều thoát ra khu vực ruộng hiện đang bị san lấp.

- Tuyến đường Ngô Quang Bích (đường bê tông xi măng đi qua khu 11, khu 12 đến nhà máy chè) hiện nay không có hành lang đường, không có rãnh thoát nước gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường, đề nghị UBND huyện xem xét có hướng nâng cấp và cải tạo.

- Đề nghị điều chỉnh quy hoạch tuyến đường từ ngã ba Đào Giã đến tuyến đường kết nối từ km 30 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đi Trung tâm huyện Thanh Ba. Cụ thể: mở rộng mặt đường lên 25m, có 2 làn đường để đảm bảo là tuyến đường kết nối trung tâm huyện lỵ và có tính lâu dài. Đề nghị Ban quản lý dự án quan tâm có phương án cụ thể về vị trí, diện tích, thời gian xây dựng nhà văn hóa khu 3 sau khi bị thu hồi phục vụ dự án để nhân dân được biết.

- Đối với tuyến đường từ ngã ba Đào Giã đến cầu Bạch, dự án chỉ nên quy hoạch bố trí tái định cư một phía, tránh ảnh hưởng lớn đến tài sản và đời sống của các hộ dân phía đối diện.

Trả lời:

- Dự án xây dựng chợ Đồng Xuân đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại quyết định số 2878/QĐ – UBND ngày 05/11/2021; đến nay dự án đang triển khai phần hạ tầng; tiếp thu ý kiến của cử tri UBND huyện sẽ yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo về môi trường trong quá trình thi công; xây dựng hệ thống cấp thoát nước theo thiết kế của dự án, đồng thời giao các phòng, ban và các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư.

- Tuyến đường Ngô Quang Bích (đường bê tông xi măng đi qua khu 11, khu 12 đến nhà máy chè) đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt chủ chương đầu tư tại quyết định số 2242a ngày 16/9/2022 với quy mô đường đô thị, chiều rộng nền đường 7,8m; chiều rộng mặt đường 6m, lề đường và hệ thống thoát nước đồng bộ với cấp công trình; Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2024.

- Tuyến đường từ ngã ba Đào Giã đi khu 3 thị trấn kết nối với tuyến đường từ trung tâm huyện đi cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ; đoạn đầu tuyến có chiều dài khoảng 740m thuộc dự án Khu nhà ở đô thị tại thị trấn Thanh Ba và phía Tây Bắc thị trấn Thanh Ba; dự án được UBND tỉnh chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần BIDGROUP với tổng diện tích 37,88ha; hệ thống đường giao thông đã được quy hoạch phù hợp với mục tiêu khả năng kết nối và năng lực phát triển của dự án. Các ý kiến cửa cử chi về bố trí tái định cư, xây dựng lại nhà văn hóa khu 3 đã được chủ đầu tư dự án đồng ý điều chỉnh và thống nhất tại cuộc họp với nhân dân ngày 27/10/2022, cụ thể: mở rộng mặt đường lên 25m, thực hiện điều chỉnh trồng cây xanh trên phần đất tái định cư. Đối với cao độ đường giao thông thực hiện theo quy hoạch chung thị trấn Thanh Ba được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3657/QĐ - UBND ngày 11/11/2010. Đề nghị UBND Thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân trong vùng dự án ủng hộ chủ trương để sớm hoàn thành tuyến đường, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng.

(5). Cử tri xã Sơn Cương: Tuyến đường liên xã từ Thanh Hà qua trung tâm UBND xã Sơn Cương đến xã Đông Thành đoạn qua đường sắt (tại km805+500) bị giới hạn quá chật hẹp gây ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện. Đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết tạo điều kiện để phương tiện của nhân dân được lưu thông thuận lợi nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trả lời:

Tuyến đường liên xã Đông Thành – Sơn Cương – QL2D có tổng chiều dài 4,3km và giao cắt với đường sắt Hà Nội – Lao Cai tại lý trình km 105+500 (Lý trình đường sắt). Năm 2020 UBND huyện đã đầu tư xây dựng tuyến đường này; tuy nhiên tại ví trí giao cắt theo quy định về hành lang đường sắt, phạm vị từ tim ray ra mỗi bên là 15m. UBND huyện đã đề nghị ngành đường sắt cho triển khai xây dựng phạm vị hành lang, nhưng không được chấp thuận. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị ngành đường sắt xem xét để cải tạo nút giao.

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

(1). Cử tri xã Hoàng Cương: Đề nghị UBND huyện cho chuyển đổi diện tích đất trồng cây gai AP1 sang đất trồng cây lâu năm.

Trả lời:

Diện tích đất trồng cây trồng cây gai AP1 tại địa bàn xã Hoàng Cương chủ yếu trồng trên đất chuyên trồng lúa nước vì vậy để chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm sẽ có hai hình thức: chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất. Việc chuyển mục đích sử dụng đất hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất phải đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng và hướng dẫn tại văn bản số số 1673/UBND-TNMT ngày 5/10/2022 về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Ba. Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi liên hệ với UBND xã Hoàng Cương để UBND xã tổng hợp, báo cáo UBND huyện Thanh Ba kiểm tra, tổng hợp, đăng ký danh mục trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2022 và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Ba trước khi phê duyệt chuyển mục đích theo quy định.

(2). Cử tri xã Đông Thành: Đề nghị UBND huyện xem xét quy hoạch cấp đất ở cho các hộ dân có con em tách hộ đã từ lâu nhưng vẫn sống chung với bố mẹ và gia đình điều kiện kinh tế khó khăn.

Trả lời:

Thực hiện Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Các văn bản của Chính phủ hướng dẫn về thi hành luật đất đai và Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về ban hành quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. UBND huyện Thanh Ba đã ban hành văn bản số 97/UBND ngày 24/6/2022 về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình các nhân trên địa bàn các xã.

Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu được giao đất ở tại nông thôn có thu tiền sử dụng đất, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ với UBND xã để được đăng ký nhu cầu sử dụng đất với UBND xã.

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã, UBND xã rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở dân cư chủ động đề xuất chủ trương đầu tư; lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư; lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng, hồ sơ đề nghị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng (nếu có); Đề xuất xem xét các trường hợp đủ điều kiện được giao đất ở theo quy định báo cáo Hội đồng xét duyệt giao đất của UBND huyện, tổ chức xét giao đất cho nhân dân không theo hình thức đấu giá theo quy định tại Điều 7, Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ.

(3). Cử tri xã Khải Xuân:

- Đề nghị UBND huyện Thanh Ba chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồi rừng cho người dân (khu 5, khu 6).

 Trả lời:

Qua kiểm tra trên hệ thống dịch vụ công của UBND huyện Thanh Ba thì hiện tại trên hệ thống chưa nhận được hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồi rừng cho người dân (khu 5, khu 6) xã Khải Xuân.

Căn cứ Kế hoạch số 4451/KH-UBND ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì xã Khải Xuân sẽ thực hiện việc chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ địa chính trong năm 2024, 2025. Tuy nhiên nếu các hộ dân có nhu cầu đề nghị cấp GCNQSD đất tại thời điểm này thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với UBND xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Thanh Ba để được đăng ký, hướng dấn cấp giấy chứng nhận QSD đất theo quy định của luật đất đai năm 2013 và các nghị định, văn bản hướng dẫn Luật đất đai năm 2013 theo quy định.

- Đề nghị UBND huyện Thanh Ba nhanh chóng giải quyết đơn tranh chấp đất đai giữa gia đình Bà Phú và gia đình bà Vân (khu 9) do chồng sổ, đơn đã được gửi lên UBND huyện và tòa án nhân dân huyện Thanh Ba (bà Phú yêu cầu làm rõ việc cơ quan nào năm 2017 cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ 50 năm cho bà Vân trên đất thổ cư nhà bà đã được cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ từ năm 1983 mà không hề về đo đạc và ký giáp ranh).

Trả lời:

Hồ sơ vụ việc giải quyết tranh chấp giữa gia đình bà Phú và bà Vân đang được Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba thụ lý. UBND huyện sẽ thực hiện các nội dung theo quy định sau khi bản án do Toà án nhân dân ban hành có hiệu lực thi hành.

(4). Cử tri khu 12 Thị trấn: Công ty CP xi măng Phú Thọ hàng ngày chở than và nguyên vật liệu đi qua tuyến đường Ngô Quang Bích gây bụi bẩn ảnh hưởng đến giao thông đi lại và đời sống của nhân dân. Đề nghị UBND huyện yêu cầu đơn vị có biện pháp xử lý.

Trả lời:

Trong thời gian vừa qua các hộ dân trên địa bàn thị trấn Thanh Ba và xã Hoàng Cương (xung quanh khu vực Công ty Cổ phần xi măng Vicem Sông Thao và Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ) đã có nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất, xả thải khói bụi ra môi trường và vận chuyển nguyên vật liệu ra vào nhà máy sản xuất xi măng. Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, ngày 08/7/2022, UBND huyện đã ban hành văn bản số 1052/UBND-TNMT về việc yêu cầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với 02 Công ty xi măng trên địa bàn huyện; ngày 11/7/2022 UBND huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của 02 Công ty xi măng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan kiểm tra việc chấp hành quy định về việc vận chuyển nguyên vật liệu. Yêu cầu công ty phải có phương án che chắn thùng xe, không để rơi vãi nguyên vật liệu ra đường và bố trí xe tưới nước rửa đường hàng ngày để tạo độ ẩm, giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường; yêu cầu công ty nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt.

(5). Cử tri xã Đỗ Xuyên: Đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí đo đạc và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất sau dồn đổi để tạo điều kiện cho địa phương quản lý được thuận lợi.

Trả lời:

Trên địa bàn huyện Thanh Ba có 13 xã tham gia thực hiện dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/4/2016 của BTV Tỉnh uỷ Phú Thọ, trong đó có 05 xã đạt tiêu chí; 08 xã không đạt tiêu chí theo Nghị quyết. Đối với 05 xã đạt tiêu chí theo Nghị quyết là: Thanh Hà, Sơn Cương, Chí Tiên, Hoàng Cương, Đông Thành, UBND huyện đã triển khai thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi theo đúng quy định. Đối với 08 xã không đủ điều kiện theo Nghị quyết trên, việc cấp giấy chứng nhận sau dồn đổi sẽ được thực hiện lồng ghép với dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo Kế hoạch số 4451/KH-UBND ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ. Theo Kế hoạch, xã Đỗ Xuyên thực hiện dự án trong năm 2022 - 2023; hiện nay dự án đang triển khai trên địa bàn xã Lương Lỗ và xã Đỗ Xuyên.

(6). Cử tri xã Hoàng Cương: Đề nghị huyện cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho nhân dân trong vùng được dồn đổi từ khu 1 đến khu 5.

Trả lời:

Trên địa bàn huyện Thanh Ba có 13 xã tham gia thực hiện dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/4/2016 của BTV Tỉnh uỷ, trong đó có 05 xã đạt tiêu chí; 08 xã không đạt tiêu chí theo Nghị quyết. Đối với 05 xã đạt tiêu chí theo Nghị quyết là: Thanh Hà, Sơn Cương, Chí Tiên, Hoàng Cương, Đông Thành, UBND huyện đã triển khai thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi theo đúng quy định.

Tuy nhiên đối với xã Đông Thành, xã Hoàng Cương không đảm bảo chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND tỉnh do vậy đã phải tạm dừng việc cấp đổi GCNQSD đất sau dồn đổi. Việc cấp giấy chứng nhận sau dồn đổi sẽ được thực hiện lồng ghép với dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo Kế hoạch số 4451/KH-UBND ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ, theo Kế hoạch xã Hoàng Cương thực hiện dự án vào năm 2024.

(7). Cử tri xã Ninh Dân: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng chi trả tiền đền bù cho các hộ dân có diện tích ruộng bị xô xạt do thực hiện dự án tái định cư số 3 năm 2014.

Trả lời:

Ngày 10/11/2021 UBND huyện Thanh Ba đã ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định Đối với diện tích đất nông nghiệp bị xô sạt, không có khả năng khắc phục để sản xuất nông nghiệp nằm ngoài nằm ngoài chỉ giới dự án: Khu tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân vùng bị sụt lún tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba. Đến thời điểm này đã thực hiện chi trả cho 24/ 26 hộ còn 02 hộ không nhận với lý do:

+01 hộ đề nghị  Đề nghị hỗ trợ thêm 02 vụ

+01 hộ đề nghị phê duyệt theo giá đất năm 2022 vì năm 2022 mới chi trả.

Hội đồng BTGPMB đã có biên bản làm việc với 02 hộ để giải thích nhưng 02 hộ không đồng ý. Đề nghị UBND xã tuyên truyền, vận động 02 hộ dân trên thực hiện nghiêm chủ trương về BTGPMB.

(8). Cử tri xã Võ Lao: Đ nghị huyện chỉ đạo Công ty CP NN CNC H2 chi trả tiền bồi thường xô xạt do làm ảnh hưởng đến tràn ruộng đang canh tác của người dân (đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết).

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ giao Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục tham mưu văn bản đôn đốc Công ty CP NN CNC H2 thực hiện việc thoả thuận với nhân dân theo quy định.

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

(1). Cử tri xã Đỗ Xuyên: Hệ thống đài truyền thanh xã xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, thông tin truyền tải đến người dân không đầy đủ, kịp thời. Cử tri mong muốn cấp trên hỗ trợ kinh phí để nâng cấp hệ thống đài truyên thanh của xã để nhân dân theo dõi được thông tin thường xuyên.

Trả lời:

Hệ thống truyền thanh cơ sở là bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; phổ biến thông tin thiết thực đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân. Tuy nhiên, nhiều đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, khiến cho công tác tuyền truyền và cung cấp thông tin cho nhân dân còn hạn chế. Việc cử tri đề nghị được quan tâm, hỗ trợ nâng cấp hệ thống đài truyền thanh là nguyện vọng rất chính đáng.

Thực hiện Kế hoạch số 5944/KH-UBND  ngày  31/12/2020  của  UBND tỉnh Phú Thọ về Triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa  bàn tỉnh  Phú  Thọ giai đoạn  2021 -2025, định hướng đến năm 2030; UBND huyện Thanh Ba đã ban hành Kế hoạch số 583/KH-UBND ngày 20/4/2020 về Triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Thanh Ba giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch nêu rõ: Các đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn huyện sẽ từng bước chuyển đổi các cụm đài truyền thanh có dây và đài truyền thanh không dây FM đã hư hỏng, xuống cấp không có khả năng sửa chữa sang đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT, việc chuyển đổi đảm bảo đúng các quy định, phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng viễn thông của địa phương.

Tháng 12/2021, nguồn vốn sự nghiệp của huyện đã đầu tư 700 triệu đồng cho 14 xã trên địa bàn: Thanh Hà, Đồng Xuân, Đông Thành, Chí Tiên, Đỗ Xuyên, Khải Xuân, Võ Lao, Lương Lỗ, Ninh Dân, Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đông Lĩnh, Vân Lĩnh, Đại An. Đơn vị tư vấn AMZ đã khảo sát và lắp đặt 01 bộ thu tích hợp hệ thống truyền thanh IP, 01 cụm loa, máy tính cùng hệ thống vật tư phụ trợ. Nhờ đó, vừa sử dụng công nghệ đài truyền thanh thông minh, vừa tận dụng tài nguyên hệ thống loa truyền thanh sẵn có. Qua đánh giá thời gian sử dụng tại Đỗ Xuyên và các xã khác, hệ thống với 01 bộ loa mới vận hành tốt, tín hiệu ổn định. Việc sử dụng bộ thu tích hợp đem lại hiệu quả quản lý tốt, tiết kiệm thời gian, nhân sự.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn tiếp tục chủ động đánh giá và từng bước nâng cấp đài truyền thanh sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Khi triển khai nâng cấp, bên cạnh việc đầu tư bằng ngân sách nhà nước, cần huy động đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Trong điều khiện khó khăn về nguồn lực, huyện chưa đủ khả năng để hỗ trợ nâng cấp hệ thống đài truyên thanh của xã.

(2). Cử tri xã Đông Thành: Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát (tháng 4/2021) theo hướng dẫn của cấp trên, có một số hộ gia đình (khu 4) phải đi cách ly tập trung, các gia đình đã làm hồ sơ thủ tục đề nghị hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa được nhận, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ -CP ngày  01/7/2021 của Chính Phủ; Quyết định số 23/ QĐ-TTg ngày 07 /7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Quyết định số 33/2021/ QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính Phủ sửa đổi , bổ sung một số điều của Quyết định số 23/ QĐ-TTg. Phòng đã tham mưu UBND huyện có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành rà soát, lập hồ sơ xét duyệt.

Tháng 4 năn 2021, thực hiện theo Quyết định 418/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (đợt I năm 2021) trong đó có 03 trường hợp đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tại khu 4 xã Đông Thành ( Hà Anh Dũng sinh- 1960; Hà Xuân bách - 1991; Nguyễn Hằng Hà -1990). Phòng đã hướng dẫn UBND xã Đồng Thành hoàn thiện hồ sơ và cấp tiền hỗ trợ cho 03 trường hợp nêu trên vào ngày 25/10/2021 với số tiền là 3.600.000 đồng.

Tính đến hết ngày 31/01/2022, UBND xã Đông Thành báo cáo danh sách đề nghị xem xét hỗ trợ tại khu 4 có 39 trường hợp; Trong đó: 01 trường hợp là F0, 24 trường hợp là F1, 14 trường hợp là F2. Các trường hợp trên UBND huyện đã giao phòng LĐ-TB&XH tham mưu, lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và đã được hỗ trợ theo quy định; ngoài ra không tiếp nhận thêm hồ sơ người lao động nào khác tại khu 4 xã Đông Thành.

(3). Cử tri xã Đỗ Xuyên: Tổ Covid cộng đồng đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí cho đội công tác phòng chống dịch.

Trả lời:

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch dịch trên từng địa bàn cho phù hợp với tình hình và yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh việc thành lập tổ, nhóm hỗ trợ với phương thức hoạt động phù hợp, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân và yêu cầu phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Ngân sách cấp trên đã đảm bảo mua sắm trang thiết bị phòng hộ cho đôi ngũ tham gia phòng chống dịch và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định.

Việc hỗ trợ kinh phí cho Tổ Covid cộng đồng tại các địa phương, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác chủ động chi hỗ trợ cho Tổ Covid cộng đồng trong công tác phòng chống dịch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy định.

V. LĨNH VỰC KHÁC

(1). Cử tri xã Đại An: Ông Nguyễn Văn Thuỷ (khu 3) tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc từ năm 1979 đến năm 1989, do có thành tích xuất sắc nên đã được Nhà nước tặng Huân Chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhì và hạng 3, Huân chương chiến công hạng 3, tuy nhiên không có tiền thưởng kèm theo hiện vật. Đề nghị Nhà nước xem xét có chính sách hỗ trợ tiền thưởng kèm theo hiện vật để động viên ông và những người có công tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc.

Trả lời:

Tại Công văn số 3537/TH-TĐKT ngày 25/9/2020 của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị về việc tuyên truyền, phổ biến việc không có tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa quy định: Về tiền thưởng được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 66, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: “Quỹ thi đua, khen thưởng trong nghị định này được dùng để chi trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mà thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới (trừ trường hợp danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Như vậy, các hình thức khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa không có tiền thưởng kèm theo. Mặt khác, từ trước đến nay, các tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích trên cũng không có tiền thưởng.

Tại khoản 2, Điều 68, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định cụ thể như sau: "Các tập thể, cá nhân được khen thưởng, ngoài việc được tặng thưởng Huân chương, Huy chương còn được tặng thưởng bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị tương đương quy định tại các Điều 71, 72, 73, 75, 76 về mức tiền thưởng và chế độ ưu đãi đối với các tập thể, cá nhân được khen thưởng".

Tuy nhiên, Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004. Cho nên, các trường hợp được áp dụng theo quy định trên là "các tập thể, cá nhân có quyết định khen thưởng tính từ ngày 01/7/2004 trở về sau. Hiện tại, Nhà nước chưa có chủ trương truy trả tiền thưởng đối với các trường hợp được khen thưởng Huân chương, Huy chương trước ngày 01/7/2004 về thành tích trong các cuộc kháng chiến và khen thưởng niên hạn".

Ông Nguyễn Văn Thủy đã được tặng thưởng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, Ba về thành tích và niên hạn phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (giai đoạn 1979-1989) do vậy không có tiền thưởng kèm theo.

(2). Cử tri xã Hanh Cù: Hiện nay, đường điện của khu 20, khu 24 xa các nhóm hộ dân, người dân tự kéo đường điện nên không đảm bảo an toàn, có cột điện đã gẫy đổ (tại điểm cổng ông bà Sơn Hoa). Đề nghị điện lực Thanh Ba quan tâm đầu tư đường dây bảo đảm anh toàn. Đồng thời đề nghị kéo thêm đường trục từ nhà ông Khương Hoà vào cổng ông Huân Hợp (khu 20); kéo thêm đường trục từ nhà ông Mạnh Vân vào cổng ông Mai Ngà (khu 24).

Trả lời:

Các vị trên đều là dây dẫn từ sau công tơ về các hộ dân, thuộc phần tài sản của các hộ dân. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực Thanh Ba khảo sát các vị trí này để đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023. Ngay sau khi được duyệt đơn vị sẽ cho triển khai ngay. Trước mắt, kính đề nghị các hộ dân tự khắc phục các vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn.

(3). Cử tri xã Khải Xuân: Đề nghị điện lực Thanh Ba nâng cấp lưới điện tại trạm 7, trạm 9 xã Khải Xuân, nhánh xóm Núi Lụa, Núi Nớm do khu vực này thường xuyên bị mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Trả lời:

Lưới điện khu vực xã Khải Xuân mới được chuyển giao từ Điện lực Phù Ninh sang Điện lực Thanh Ba quản lý vận hành từ tháng 5/2022. Điện lực Thanh Ba đã thực hiện nhiều biện pháp cải tạo, sửa chữa lưới điện và đến hiện tại đã khắc phục được cơ bản tình trạng trên. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Điện lực Thanh ba lập phương án sửa chữa lưới điện khu vực trên để đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân trong khu vực trên

Trên đây là tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư, UBND huyện trân trọng báo cáo HĐND huyện./.

File đính kém