Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Ba HĐND huyện Thanh Ba khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 25/07/2022
  • Lượt xem: 3351 lượt xem

Trước và sau kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XX, UBND huyện Thanh Ba nhận được một số ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND chuyển tới; UBND huyện xin báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI

(1). Cử tri khu 4, xã Khải Xuân phản ánh mương xây dẫn nước từ cầu Vuông về Đồng Vặt (khu 4) đáy mương có một số chỗ bị vỡ lở, không lấy được nước, đoạn cuối mương nước không thoát được. Đề nghị các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết. 

Trả lời:

Năm 2019, Xí nghiệp thủy nông Thanh Ba nhận bàn giao các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Khải Xuân, trong đó có phai dâng Cầu Vuông khu 04 xã Khải Xuân, là kênh xây có chiều dài là: 2.200m, phục vụ tưới cho hơn 24ha/năm đất sản xuất nông nghiệp. Sau khi tiếp nhận các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Khải Xuân, Xí nghiệp thủy nông đã tiến hành công tác vận hành thì phát hiện kênh tưới phai dâng Cầu Vuông không phát huy tốt công tác tưới do hệ thống kênh xây xuống cấp. Vì vậy từ năm 2019 đến nay, Xí nghiệp đã cho xây dựng sửa chữa được 1.700m, đảm bảo nhu cầu nước đầy đủ cho sản xuất nông nghiệp. Nhưng do địa hình tại khu vực có tuyến kênh chạy qua là ven chân núi, mỗi khi mưa to nước từ trên núi đổ thẳng xuống ngang kênh, vì không có mương thoát nước mưa nên gây hư hỏng rất lớn cho kênh tưới, mặt khác có một số hộ dân thường xuyên xả trực tiếp nước thải chăn nuôi, sinh hoạt vào mương dẫn nước làm công trình hư hỏng và ô nhiễm môi trường. Đoạn cuối của kênh Cầu Vuông hiện vẫn là kênh đất có chiều dài: 150 m, do kênh quá nhỏ nên việc tiêu thoát nước chậm, lòng kênh bị nhỏ, hẹp, vì hành lang kênh bị người dân canh tác hai bên bờ lấn chiếm.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp thủy nông khảo sát và đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Khải Xuân tuyên truyền nhân dân không xả nước thải vào kênh, xác định vi phạm và giải phóng các hộ lấn chiếm hành lang kênh để trả lại hiện trạng cho Xí nghiệp thuỷ nông tổ chức thi công đoạn kênh đất trên.

(2). Cử tri xã Đại An đề nghị UBND huyện chỉ đạo xí nghiệp Thủy Nông Thanh Ba kiểm tra hệ thống kênh mương và phai dâng để Nhân dân có nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Chiêm Xuân 2022.

Trả lời:

Trước năm 2019, trên địa bàn xã Đại An có 09 công trình thuỷ lợi, tuy nhiên các các công trình trên không đáp ứng được nhu cầu về nước sản xuất nông nghiệp, nên UBND huyện đã bàn giao lại số công trình thuỷ lợi trên cho Xí nghiệp Thuỷ nông để cải tạo, sửa chữa. Ngay trong năm 2019, Xí nghiệp Thuỷ nông đã tiến hành xây 02 phai (Phai Tu Vũ khu 02, Nghè Hương khu 04). Tuy nhiên số công trình này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, vì vậy năm 2021, Xí nghiệp tiếp tục rà soát và tiến hành xây mới 04 phai là: (phai Dộc tuốc khu 01, Ba Đô khu 07, Đồng Gò, Đồng Giếng khu 08), sửa chữa năng cấp 02 phai (phai Cầu Lâu, phai Cầu Ve khu 03); đào, nạo vét 01 tuyến kênh Ba Đô khu 07, sửa chữa nâng cấp 02 cống tháo ở 02 đập ( đập Đồng kẻng khu 05, Trầm Lấm khu 06).  Hiện nay, tổng số công trình thuỷ lợi của xã Đại An là 30 công trình, tất cả đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 01/ 2022, các công trình đều hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu về nước sản xuất xuất nông nghiệp của xã.

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG

(1). Cử tri xã Khải Xuân:

- Cử tri khu 9, khu 10 phản ánh đường từ Khải Xuân đi Chùa Tà - Tiên Phú đã được đầu tư đổ bê tông và hoàn thành mặt đường từ năm 2016, đã được nghiệm thu nhưng đến nay bên thi công chưa làm rãnh thoát nước, khi mưa nước tràn ra đường. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và yêu cầu làm rãnh thoát nước (đã kiến nghị nhiều lần và được cơ quan chức năng trả lời, nhưng cử tri không đồng ý nên vẫn tiếp tục kiến nghị).

- Cử tri khu 12 đề nghị UBND huyện cấp kinh phí sửa chữa đoạn đường 314 cũ (từ khu 12 đi Hà Lộc). Đường 314 đoạn qua khu 12 không có hệ thống thoát nước, khi mưa nước tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường, đề nghị huyện có biện pháp giải quyết (đã kiến nghị nhiều lần nhưng trả lời chưa thỏa đáng và chưa có giải pháp tháo gỡ). 

- Cử tri khu 8 phản ánh trục đường khu 8 đi trường Lâm nghiệp (Phú Hộ) được thị xã Phú Thọ đầu tư 3.500m bê tông đến nay mặt đường đã xuống cấp. Đề nghị UBND huyện có phương án sửa chữa.

- Cử tri khu 4 phản ánh đường liên xã từ Khải Xuân đi Quảng Yên (khu vực xã Quảng Nạp cũ) hiện nay đã xuống cấp, sạt lở gây cản trở giao thông, Đề nghị UBND huyện có kế hoạch sửa chữa.

Trả lời:

Tuyến đường Khải Xuân đi Chùa Tà là tuyến đường huyện có chiều dài 2km; Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch duy tu nâng cấp tuyến đường trên tại kế hoạch số 1765/KH – UBND ngày 30/9/2021; tuy nhiên, đến nay do nguồn kinh phí duy tu của huyện còn khó khăn, đề nghị UBND xã Khải Xuân tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, nạo vét và khơi thông hệ thống rãnh dọc tuyến đường trên. Khi nào được cấp trên phân bổ nguồn vốn sẽ bố trí ưu tiên thực hiện.

Tuyến đường khu 12 là tuyến đường tỉnh 314 cũ đoạn từ nhà Thờ Thia xã Hà Lộc đến Cầu Bà Giáo Chí (Nay đã nắn chỉnh tuyến mới và không sử dụng làm tuyến đường tỉnh 314 nữa) nên không duy tu, bảo dưỡng. Hiện nay mặt đường lún vòng, lồi lõm gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân và các phương tiện tham gia giao thông; kiến nghị cửa cử tri UBND huyện đã đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét để có giải pháp khắc phục.

Tuyến đường khu 8 đi Trường Lâm Nghiệp (Phú Thọ) Thị xã Phú Thọ  là tuyến đường trục xã, do xã Khải Xuân quản lý. Kiến nghị của cử tri UBND huyện giao UBND xã Khải Xuân kiểm tra và xây dựng kế hoạch, đề xuất chủ tương đầu tư nâng cấp tuyến theo thẩm quyền trong giai đoạn 2022 - 2025.

Tuyến đường Quảng Yên đi Khải Xuân là tuyến đường huyện, UBND huyện đã đề xuất tuyến đường trên vào danh mục đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

(2). Cử tri xã Võ Lao: Đề nghị làm hệ thống thoát nước khu vực cổng trường Mầm non; lắp biển báo, gờ giảm tốc tại cổng trường Tiểu học để bảo đảm an toàn giao thông.   

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét xây dựng hệ thống thoát nước và biển báo hiệu đường bộ tuyến đường tỉnh 314 đoạn từ km6+250 đến km6+350 và được Sở GTVT trả lời tại Văn bản số 1249/SGTVT – QLQT ngày 17/6/2022, đồng thời đã cho lắp biển báo nguy hiểm và gờ giảm tốc tại cổng trường tiểu học Võ Lao theo kiến nghị của cử tri. Riêng hệ thống rãnh trước cổng trường mầm non Sở GTVT đồng ý và sẽ tính toán đề xuất xây rãnh kín.

(3). Cử tri xã Đỗ Sơn:

- Phản ánh tuyến đường đi lò đốt rác xã Đỗ Sơn đã được UBND huyện cho chủ trương đầu tư cứng hóa kênh tưới và mặt đường được cứng hóa bê tông, đến nay mương đã được xây dựng, nhưng mặt đường chưa được bê tông hóa. Đề nghị UBND huyện tiếp tục đầu tư tuyến đường trên để phục vụ sản xuất cho nhân dân.

- Đề nghị huyện phối hợp với thị xã Phú Thọ giao cơ quan chức năng sửa chữa đoạn đường giáp ranh (Đỗ Sơn -Thanh Minh, TX Phú Thọ) vì mặt đường xuống cấp, lồi lõm gây mất an toàn giao thông (nội dung trên đã kiến nghị nhiều kỳ họp nhưng chưa được thực hiện). Đề nghị Thị xã Phú Thọ tiếp tục cứng hóa tuyến đường ráp ranh từ Phường Thanh Vinh đi xã Đỗ Sơn (vì phần đường bên địa phận xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba đã cứng hóa bê tông).

- Đề nghị UBND huyện tiếp tục đầu tư cứng hóa tuyến kênh thoát nước thải từ cụm công nghiệp ra đến ngòi tiêu (Thanh Hà đi cống Sấu).

Trả lời:

Tuyến đường đi lò rác xã Đỗ Sơn thuộc dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống kênh mương xã Đỗ Sơn; được UBND huyện đầu tư xây dựng năm 2019 từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh năm 2020; hiện nay tuyến đường trên đã hoàn thiện phần nền, chưa thi công phần mặt do chưa được bố trí đủ kinh phí theo dự toán được duyệt. Để đảm bảo nguồn vốn thi công hoàn thành các hạng mục còn lại, UBND huyện tiếp tục đề nghị UBND tỉnh và các Sở quan tâm, xem xét.

Đoạn đường xã Thanh Minh -Thị xã Phú Thọ đi xã Đỗ Sơn huyện Thanh Ba, phần tiếp giáp giữa huyện Thanh Ba và Thị xã Phú Thọ có chiều dài khoảng 20m thuộc xã Thanh Minh – Thị xã Phú Thọ, mặt đường đã xuống cấp; kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc với Phòng Quản lý đô thị xã Phú Thọ; quá trình làm việc Phòng Quản lý đô thị xã Phú Thọ đồng ý nội dung kiến nghị và sẽ xây dựng kế hoạch duy tu đầu tư sửa chữa đoạn tuyến trên trong thời gian tới.

Tuyến mương từ Cụm công nghiệp làng nghề phía nam ra ngòi tiêu đã được UBND huyện đầu tư xây dựng đoạn đầu tuyến từ Cụm ra đến khu 6 xã Đỗ Sơn, phần còn lại vẫn là mương đất. Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND huyện sẽ đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ kinh phí, khi nào được bố trí nguồn vốn sẽ đầu tư phần còn lại của tuyến mương trên.

(4). Cử tri Thị trấn Thanh Ba:

Cử tri khu 8 và khu 6 Thị trấn Thanh Ba đề nghị UBND huyện kiến nghị với cơ quan chức năng xem xét sửa chữa đường tỉnh 314 đoàn từ nhà máy chè Phú Bền đến chợ Đồng Xuân và cầu Đồng Đáng khu 6 có các ổ gà, gây mất an toàn khi tham gia giao thông.

Trả lời:

Kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã có Văn bản đề nghị Sở GTVT tại Văn bản số 752/UBND – KT&HT ngày 24/5/2022. Sở GTVT đã kiểm tra và trả lời tại Văn bản số1249/SGTVT – QLQT ngày 17/6/2022 với nội dung đoạn tuyến từ Nhà máy chè Phú Bền đi Chợ Đồng Xuân và Cầu Đồng Đáng khu 6 mặt đường vẫn đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, để đảm bảo việc phát triển đô thị văn minh và đồng bộ cảnh quan, UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ đề nghị UBND tỉnh và các Sở quan tâm, xem xét bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp công trình.

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

(1). Cử tri xã Đỗ Sơn phản ánh nước thải cụm công nghiệp làng nghề nam huyện Thanh Ba ra kênh xây có màu đục và hôi tanh. Đề nghị cơ quan chức năng xác minh và thông tin đến người dân.

Trả lời:

UBND huyện đã giao phòng TN&MT phối hợp với UBND xã Đỗ Sơn để kiểm tra thực tế việc xả nước thải ra kênh phía sau CCN làng nghề phía Nam. Tại thời điểm kiểm tra ngày 11/5/2022, đoàn kiểm tra nhận thấy nước thải của CCN thải ra kênh xây không có màu đục và hôi tanh, khối lượng nước thải không nhiều, đáy kênh có cặn bùn đất và rêu, mặt kênh bị che khuất do người trồng cỏ chăn nuôi. Các hộ dân không xác định rõ được thời điểm xả thải của CCN nên không có cơ sở để kiểm tra, đánh giá chính xác chất lượng nước thải.

Ngày 02/11/2021, Sở TN&MT đã có kết luận kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của các doanh nghiệp tại CCN làng nghề phía Nam, các doanh nghiệp đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện quan trắc, giám sát về môi trường định kỳ; cam kết xử lý chất thải trước khi xả thải ra môi trường.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Đỗ Sơn tuyên truyền các hộ dân tăng cường giám sát, nắm bắt thông tin, thời điểm xả nước thải ra kênh, báo cáo UBND huyện để có cơ sở đề xuất với Sở TN&MT tiến hành kiểm tra, đánh giá về chất lượng nước của các công ty đang xả thải ra môi trường.

(2). Cử tri khu 9, xã Khải Xuân phản ánh hiện nay trên địa bàn xã Khải Xuân còn nhiều hộ gia đình có đất đồi rừng đã đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm nay vẫn chưa được cấp. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch đo đạc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân có đất đồi rừng.

Trả lời:

Nội dung này đã được giải trình tại phiên chất vấn, giải trình chất vấn Kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khoá XX, tuy nhiên do cử tri vẫn tiếp tục có ý kiến kiến nghị, UBND huyện trả lời như sau: căn cứ Kế hoạch số 4451/KH-UBND ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì UBND xã Khải Xuân sẽ thực hiện việc chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ địa chính vào năm 2024, 2025. Tuy nhiên, nếu các hộ dân có nhu cầu đề nghị cấp GCNQSDĐ tại thời điểm này thì liên hệ với UBND xã Khải Xuân để UBND xã tổng hợp danh sách các hộ dân có nhu cầu để đăng ký đo đạc với Văn phòng Đăng ký đất đai & phát triển quỹ đất của huyện hoặc tự thuê đơn vị tư vấn đo đạc, hoàn thiện bản vẽ trích lục địa chính, nộp hồ sơ xin cấp CGNQSDĐ về phòng Tài nguyên & môi trường để được thẩm định và phê duyệt theo quy định.

(3). Cử tri xã Đỗ Sơn: hiện có tình trạng người dân ở địa phương khác đổ rác thải, xác động vật chết vào địa phận xã Đỗ Sơn (xã Đỗ Sơn đã thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt). Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Trả lời:

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra để xác minh nội dung trên, qua quá trình kiểm tra trên địa bàn xã Đỗ Sơn, đoàn kiểm tra không xác định có xác động vật chết, tuy nhiên có hiện tượng người dân tập kết rác thải không đúng nơi quy định tại vị trí gốc Sộp, khu Đỗ Sơn 1 gây mất mĩ quan, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường khu vực Cụm công nghiệp. UBND huyện yêu cầu UBND xã Đỗ Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường; đồng thời, nghiêm túc thực hiện các nội dung của văn bản số 319/UBND-TNMT ngày 11/3/2022 của UBND huyện về việc tăng cường công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện; có chế tài xử lý nghiêm đối với những trường hợp xả chất thải, rác thải ra nơi công cộng không đúng quy định gây ô nhiễm môi trương. Lựa chọn các đơn vị thu gom có đủ chức năng để tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã, không để tình trạng tồn đọng rác thải ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường như hiện nay.

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

(1). Cử tri xã Đỗ Sơn phản ánh hiện trên địa bàn xã có 03 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Tuy nhiên, biên chế giáo viên chưa đủ, riêng trường Tiểu học đang thiếu 6 người (01 âm nhạc, 01 mỹ thuật, 01 tiếng anh, 01 tin học, 02 văn hóa). Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bổ sung giáo viên.

Trả lời:

Tại thời điểm tháng 01/7/2022, trường TH Đỗ Sơn có 18 lớp với 21 GV trong đó có 18 GV VH và 03 GV bộ môn. Tỷ lệ GV/lớp đạt 1,17. Theo quy định của Bộ GD&ĐT thì trường còn thiếu 05 GV gồm 02 GV VH, 01 GV âm nhạc, 01 GV mỹ thuật và 01 GV tin học. Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn về đội ngũ, toàn huyện hiện thiếu 66 GV theo quy định trong đó GV VH thiếu 41, GV thể dục thiếu 10, GV tin học thiếu 14, GV âm nhạc thiếu 01 thì chưa thể bổ sung thêm GV cho trường TH Đỗ Sơn. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển viên chức giáo dục để đáp ứng nhu cầu đồng thời rà soát, cân đối đội ngũ GV giữa các đơn vị.

V. LĨNH VỰC KHÁC

(1). Cử tri xã Khải Xuân: Năm 2019 khi khảo sát, thi công tuyến cột điện trung thế từ Khải Xuân đi Chùa Tà - Tiên Phú, điện lực thông báo có đền bù nhưng đến nay người dân khu 7, khu 8 vẫn chưa nhận được. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét giải quyết (đã có ý kiến kiến nghị nhưng chưa được giải quyết).

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực Thanh Ba đã phối hợp với các phòng, ban, UBND xã Khải Xuân làm việc với khu dân cư số 7+8 xã Khải Xuân cùng các hộ dân để thống kê diện tích đất, cây cối hoa màu ảnh hưởng do xây dựng công trình, tính toán ra giá trị ảnh hưởng theo khung giá Nhà nước quy định và được các hộ dân đồng thuận. Trong quý I năm 2022, đã tiến hành chi trả tiền cho các hộ dân, các hộ dân đã nhận đủ số tiền và ký đầy đủ các hồ sơ liên quan theo quy định của Pháp luật quy định.

(2). Cử tri xã Đông Lĩnh: ngành điện đã có kế hoạch xây dựng trạm biến áp tại khu 2 từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Đề nghị sớm thi công để bảo đảm nguồn điện sinh hoạt cho nhân dân.

Trả lời:

Từ năm 2015 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực Thanh Ba khảo sát, đầu tư xây dựng 3 trạm biến áp mới ( Đông Lĩnh 5, 6, 7) để san tải cho các TBA trên địa bàn xã, nâng công suất máy biến áp các trạm cũ, hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Điện lực Thanh Ba kiểm tra, theo dõi và đưa vào kế hoạch xây dựng TBA mới trong những giai đoạn tiếp theo.

(3). Cử tri xã Đại An: Thời gian vừa qua, Điện lực Thanh Ba tiến hành thay công tơ ở cột điện nhưng không thông báo cho các hộ dân nên gây khó khăn cho việc theo dõi số điện. Đề nghị kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Trả lời:

Khi có kế hoạch thay công tơ ở các khu vực theo quản lý vận hành của Điện lực Thanh Ba, đơn vị đều thông báo cho các hộ gia đình để cùng phối hợp trong quá trình tháo lắp công tơ, ký xác nhận của hộ gia đình. Về trường hợp cử tri có ý kiến là do gia đình đi vắng không phối hợp được lúc tháo lắp, do có kế hoạch trước, nên nhóm công tác vẫn tiến hành công việc, sau đó nhóm công tác đến gặp hộ gia đình để làm việc và cùng ký biên bản xác nhận chỉ số công tơ theo quy định. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực Thanh Ba rút kinh nghiệm trong quá trình tiến hành thay công tơ để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trên đây là tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Ba, UBND huyện trân trọng báo cáo HĐND huyện./.

Tải file công văn 167 tại đây