Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Ba triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2023
  • Cập nhật: 29/12/2022
  • Lượt xem: 960 lượt xem

Ngày 29/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Ba tổ chức Hội nghị lần thứ Mười một để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.Báo cáo kết quả kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 khẳng định: Năm 2022, Huyện ủy Thanh Ba đã tập trung lãnh đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện nhất là các nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, V, VI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ... Đồng thời, lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Năm 2022, tình hình chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cơ bản ổn định, không để xảy ra điểm nóng, các vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện, 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong đó nổi bật là: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn ước đạt 1.989 tỷ đồng, tăng 22,32% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 273 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45,5 triệu đồng, bằng 100% KH; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,9% theo chuẩn nghèo mới; số xã đạt chuẩn nông thôn mới 18/18 xã, trong đó có 02 xã về đích NTM nâng cao là xã Đồng Xuân và xã Thanh Hà. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, qua đó tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì, phát triển; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường, có trên 70% chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ


Hội nghị cũng đã quán triệt Chỉ thị số 13 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 93 ngày 14/12/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện công tác phát triển đảng viên; Thông qua báo cáo tài chính, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2023; Thông báo Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022; đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2023.


Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Kim Chi nhấn mạnh: Năm 2023 là năm tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cũng là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021-2026, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2023, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Tập trung tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2023, trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của TW, của tỉnh, của Huyện uỷ tại cơ sở.