Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Ba triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
  • Cập nhật: 07/07/2022
  • Lượt xem: 2880 lượt xem

Ngày 7/7, Huyện ủy Thanh Ba đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Chín, Khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nội dung các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022,… Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện Thanh Ba đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và thu được kết quả tích cực. Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 924,7 tỷ đồng, đạt 49,4% KH, tăng 22,6% so với cùng kỳ; Thu NSNN ước đạt trên 110,5 tỷ đồng, đạt 56,6% KH. Công tác quản lý đất đai; công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, GPMB các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được phân bổ. Công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, hoạt động của bộ phận “Một cửa” cấp huyện, cấp xã có nhiều chuyển biến. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, phát triển có chiều sâu. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, an ninh chính trị ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra, các vấn đề tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, …


Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên huyện nhiệm kỳ 2022-2027 và hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Việc triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết của Đảng gắn với học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác Dân vận, Công tác kiểm tra - giám sát được thực hiện nghiêm túc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện Thanh Ba đã kết nạp 34 đảng viên mới; đề nghị trao tặng Huy hiệu Đảng cho 219 đồng chí đảng viên.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các nội dung: Quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Kết luận 35 của BCH TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương; Kết luận số 28 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC,VC; Các Quyết định, Kết luận của TW về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng: Kết luận số 23 của Ban Bí thư, Kết luận 34 của Bộ Chính trị, Quyết định 56 của Bộ Chính trị, Quyết định 505 của UBKT Trung ương.


Hội nghị tiến hành thảo luận về một số nội dung quan trọng, những khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ cũng như những giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu như: Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy; Công tác triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện NTM và xã NTM nâng cao; Công tác phối hợp giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; Công tác duy trì trường chuẩn, trên chuẩn và một số nội dung quan trọng khác.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và nhanh chóng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.Trọng tâm là quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt công tác GPMB; Quy hoạch vùng huyện và quy hoạch chung Thị trấn; đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đảm bảo vệ sinh môi trường; Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại từ cơ sở; Cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, duy trì nghiêm túc chương trình làm việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn sự đoàn kết của đảng bộ. Tiếp tục củng cố lại bộ phận Một cửa hiện đại các xã và huyện, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, tác phong làm việc của đội ngũ tại bộ phận một cửa. Đồng thời cần đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả, vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức, cơ sở Đảng; Quan tâm xây dựng các sản phẩm OCOP. Nhiệm vụ trước mắt là tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ; Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng huyện NTM và 2 xã Thanh Hà, Đồng Xuân đạt NTM nâng cao./.

Hải Minh