Trường Tiểu học Chí Tiên tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022
  • Cập nhật: 01/04/2021
  • Lượt xem: 407 lượt xem

Thực hiện Thông tư 25/2020/TT-BDGĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 về việc phê duyệt Danh mục SGK lớp 2 sử dụng trong cơ sở GDPT; Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định các tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về công tác tổ chức giới thiệu, đề xuất lựa chọn SGK lớp 2, năm học 2021-2022; văn bản số 224 /SGD&ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn đề xuất, lựa chọn SGK lớp 2 năm học 2021-2022; văn bản số 88/PGD&ĐT Thanh Ba về việc hướng dẫn đề xuất lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022; Kế hoạch số 18/KH-THCT ngày 05/3/2021 của trường Tiểu học Chí Tiên về việc tổ chức lựa chọn SGK lớp 2 năm học 2021-2022.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hải - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo tại buổi họp lựa chọn SGK lớp 2

Chuẩn bị cho năm học 2021-2022 là năm học mà các em học sinh lớp 2 sẽ học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cùng với các trường Tiểu học trong toàn tỉnh Phú Thọ, trường Tiểu học Chí Tiên - Huyện Thanh Ba tiến hành lựa chọn chọn sách giáo khoa lớp 2.

Cô giáo Hà Thị Huyền-Tổ trưởng chuyên môn Tổ 1.2.3 tổ chức buổi họp tổ chuyên môn lựa chọn SGK lớp 2

Với các đầu sách được Bộ GDĐT phê duyệt theo QĐ 709/QĐ-BGD ĐT, Cán bộ, Giáo viên nhà trường nghiên cứu từng bản sách của các nhà xuất bản, các tổ chuyên môn tổ chức họp bỏ phiếu kín (mỗi CBGV lựa chọn 01 SGK cho mỗi môn học). Căn cứ vào đề xuất danh mục sách được lựa chọn từ tổ chuyên môn, nhà trường tổ chức cuộc họp (thành phần tham gia BGH, TTCM, đại diện CMHS) đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất và báo cáo Phòng GD&ĐT.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm-Tổ trưởng chuyên môn Tổ 4.5 tổ chức buổi họp tổ chuyên môn lựa chọn SGK lớp 2

Với tinh thần và trách nhiệm, cán bộ, giáo viên nhà trường đã làm việc nghiêm túc theo đúng quy trình lựa chọn SGK tại đơn vị đề xuất với cấp trên 09 đầu sách giáo khoa thuộc 9 môn học. 

Nhà trường hy vọng bộ sách giáo khoa được lựa chọn sẽ giúp thầy và trò nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.

 

Hà Thị Thúy Nga – Trường TH Chí Tiên