Tổng kết mô hình liên kết chăn nuôi bò thịt an toàn sinh học tại huyện TB
  • Cập nhật: 02/12/2020
  • Lượt xem: 204 lượt xem

Vừa qua, Hội nông dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức HN tổng kết xây dựng mô hình liên kết chăn nuôi bò thịt an toàn sinh học tại xã Võ Lao, huyện Thanh Ba.Qua khảo sát, lựa chọn đã có 11 hộ gia đình có quy mô nuôi bò số lượng nhiều tham gia Tổ hợp tác. Để tham gia mô hình, các hộ phải có tối thiểu từ 8-10 con bò, có diện tích trồng cỏ và nhân công lao động để tham gia thực hiện mô hình. Khi tham gia Tổ hợp tác, các hộ gia đình được Hội nông dân tỉnh và huyện hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, được hỗ trợ một phần thức ăn hỗn hợp, thuốc thú y, thuốc sát trùng và men vi sinh. Các hộ dân đối ứng vật tư còn lại và bổ sung thêm lượng thức ăn thô xanh hằng ngày và ngày công lao động. Sau 4 tháng triển khai mô hình liên kết chăn nuôi bò thịt an toàn sinh học tại xã Võ Lao cho thấy, đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt. Mô hình tạo hướng đi mới trong chăn nuôi, liên kết các hộ với nhau, hướng tới chất lượng, năng suất và ổn định đầu ra cho sản phẩm. 

Thông qua việc triển khai thực hiện mô hình, bên cạnh giúp nhân dân phát triển kinh tế, còn góp phần làm thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất của người dân từ chăn nuôi chăn thả sang chăn nuôi có đầu tư và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Từ đó nâng cao hiệu quả và năng suất, thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tại địa phương./.

Hải Minh _ Đài TT Thanh Ba