TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH VÀ HỖ TRỢ, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN.
  • Cập nhật: 20/04/2020
  • Lượt xem: 615 lượt xem

(Thanh Ba)- Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bán số 512/UBND-YT về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nội dung văn bản như sau

 

1.Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế tụ tập đông người, cụ thể:

1.1. Đối với công tác phòng dịch:

- Tiếp tục dừng, hạn chế các hoạt động hội họp không cần thiết, các sự kiện tập trung trên 20 người. Dừng triệt để các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung từ 10 người trở lên; có biện pháp kiểm soát người tham gia, nhất là đối với những người từ địa phương khác, từ vùng có dịch đến; dừng các sự kiện văn hoá, thể thao tập trung đông người; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

- Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Hạn chế tối đa người dân di chuyển ra khỏi địa bàn xã, huyện, không ra khỏi địa bàn tỉnh khi không có việc cần thiết, đặc biệt là đến các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao, quản lý chặt chẽ các trường hợp từ bên ngoài vào huyện, vào xã. Thực hiện quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

- Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí hoặc có tiếp xúc gần như: quán karaoke, các cơ sở mát-xa, thẩm mỹ, phòng tập gym, vật lý trị liệu, quán internet, quán điện tử, các địa điểm vui chơi giải trí,…; Đối với các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, dịch vụ ăn uống nếu hoạt động thì chỉ phục vụ bán hàng mang đi, chỉ được phục vụ tại chỗ khi đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch và giãn cách.

- Các cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác, các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình dự án đầu tư, xây dựng phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

- UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung phòng dịch trên địa bàn; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng tụ tập đông người trái quy định.

- Tăng cường các tổ công tác kiểm tra của huyện, tổ tuần tra, tổ tuyên truyền tại các xã, thị trấn để đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người.

1.2. Đối với hoạt động vận tải hành khách:

- Các doanh nghiệp vận tải hành khách, giao thông công cộng tổ chức hoạt động một số tuyến nội tỉnh theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải. Tiếp tục dừng hoạt động liên tỉnh đối với các tuyến vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi đến hoặc đi qua những tỉnh có nguy cơ cao. Bám sát hướng dẫn của ngành Giao thông vận tải để hướng dẫn, quản lý, hạn chế tần suất hoạt động của các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi vào địa bàn huyện, đặc biệt là từ các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ cao.

1.3. Đối với công tác chống dịch:

Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện: tiếp tục rà soát để có phương án cụ thể trong thực hiện Kế hoạch tại khu cách ly tập trung của huyện, tại khu Bệnh viện dã chiến. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh triển khai tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến, ưu tiên các nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết cho công tác phòng dịch.

1.4. Đối với việc xem xét cho học sinh đi học:

Phòng Giáo dục và Đào tạo bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị sẵn sàng các phương án học, thi của học sinh năm học 2019 - 2020, đặc biệt là của học sinh cuối cấp. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh để chỉ đạo kịp thời việc cho học sinh đi học trở lại khi điều kiện cho phép. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo có học sinh đến từ các địa phương khác, nhất là các tỉnh có nguy cơ cao hạn chế việc di chuyển và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; người đứng đầu cơ sở giáo dục, đào tạo phải chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp này.

1.5. Đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp:

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong hội họp, chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin, làm việc.

- Đối với các dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện, xã: Phân công, bố trí cán bộ hướng dẫn, giúp người dân, tổ chức thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

1.6. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo lực lượng công an, quân sự các xã, thị trấn tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

2. Khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với UBND các xã, thị trấn và cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp các nhóm đối tượng theo quy định, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương tổng hợp theo đúng thời hạn. Việc triển khai rà soát, tổng hợp phải bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

- Công an huyện chỉ đạo các lực lượng công an các xã, thị trấn nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong quá trình kê khai, lập danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ; xử lý ngay và nghiêm minh các trường hợp kê khai gian dối, trục lợi.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách báo cáo UBND huyện.

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải quan tâm, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư sớm đi vào hoạt động; bảo đảm lưu thông hàng hóa, cung ứng đầy đủ các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm,..

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo đánh giá tổng thể tình hình phát triển kinh tế, xã hội 3 tháng đầu năm, đề xuất các biện pháp chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội phù hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

- Phòng Văn hóa&Thông tin, Đài truyền thanh huyện: tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của huyện, tuyên truyền lưu động. Tăng cường đăng tải các tin, bài, các gương tiêu biểu về công tác phòng, chống dịch, danh sách các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để tham gia các hoạt động phòng, chống dịch; tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Huyện Đoàn chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực hỗ trợ chính quyền cấp xã, thị trấn, đơn vị y tế cơ sở trong thực hiện các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là công tác giám sát thực hiện cách ly các đối tượng có tiếp xúc nguồn lây tại gia đình, địa phương.


porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com