Thanh Ba tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  • Cập nhật: 01/12/2020
  • Lượt xem: 262 lượt xem

Sáng ngày 26/11/2020, Hội LHPN huyện Thanh Ba đã triển khai các văn bản hướng dẫn chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới các đồng chí UV BCH, Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn và ĐVTT trên địa bàn huyện.Tại Hội nghị, Đồng chí Lê Thị Bích Đào - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện đã quán triệt các nội dung cơ bản trong Kế hoạch Đại hội, Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội, Hướng dẫn các bước chuẩn bị Đại hội cấp cơ sở, Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội và hướng dẫn tổng kết các chi hội. 

Theo kế hoạch, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội hoàn thành việc tổng kết chi hội trong tháng 12/2020, đồng thời chuẩn bị và tổ chức ĐH cấp cơ sở xong trước ngày 10/4/2021, tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ huyện Thanh Ba lần thứ XXVI sẽ diễn ra vào đầu quý III năm 2021. Hội LHPN huyện cũng thống nhất lựa chọn Hội LHPN thị trấn Thanh Ba là đơn vị chỉ đạo điểm Đại hội cấp cơ sở để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, thể hiện sự thống nhất cao với các nội dung đã được triển khai.

Đây là một bước quan trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp của Hội LHPN huyện Thanh Ba, qua đó tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện từ chi hội, cấp cơ sở và cấp huyện.

Bích Hương - Hội LHPN huyện Thanh Ba