Thanh Ba thu ngân sách trên 178 tỷ đồng trong năm 2020
  • Cập nhật: 29/12/2020
  • Lượt xem: 365 lượt xem

Năm 2020, tuy bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả, lạm phát tăng cao…nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền và các ngành, tình hình thu ngân sách nhà nước ở huyện Thanh Ba đạt kết quả khả quan.Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách được giao, Chi cục thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa đã đẩy nhanh tiến độ thu nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, đồng thời tăng cường các biện pháp để sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Ba đạt trên 178 tỷ đồng, đạt 124% dự toán giao. Trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh là 26 tỷ, đạt 100%. Hầu hết các khoản thu thường xuyên trên địa bàn huyện đều đạt và vượt KH, trong đó: thu cấp quyền sử dụng đất đạt 90 tỷ đồng, bằng 189% dự toán giao và bằng 114% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh đạt gần 23,8 tỷ đồng, đạt 99,6% dự toán giao và bằng 119% so với CK; thu thuế trước bạ đạt 20,7 tỷ đồng, bằng 105% dự toán tỉnh giao và bằng 114% so cùng kỳ …

 Năm 2021, dự toán ngân sách của huyện Thanh Ba được dự báo nhiều khó khăn, Chi cục thuế huyện tiếp tục triển khai kiểm tra, rà soát các đơn vị hoạt động kinh doanh, đôn đốc thu nộp các khoản phí, lệ phí phát sinh tại các địa bàn; Tăng cường các biện pháp thu: thu đúng, thu đủ theo Pháp lệnh thu ngân sách Nhà nước nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba