Thanh Ba: Thẩm định xã đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế
  • Cập nhật: 03/12/2020
  • Lượt xem: 231 lượt xem

Đoàn công tác thẩm định công nhận xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế của huyện Thanh Ba vừa tổ chức thẩm định kết quả xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 tại 4 xã sau sáp nhập là: Hoàng Cương, Mạn Lạn, Hanh Cù và Quảng Yên.


Tại các địa phương, đoàn công tác đã tiến hành thẩm định 10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Nhân lực y tế xã; Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; Kế hoạch - tài chính; Y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; Công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; Dân số - kế hoạch hóa gia đình và truyền thông - giáo dục sức khỏe nhân dân. 

Qua kiểm tra thẩm định, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Đặc biệt cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Kết quả chấm điểm cả 4 xã đều đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011-2020. Đây là cơ sở để các Trạm y tế tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu và UBND huyện Thanh Ba làm hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2020. Như vậy, đến hết năm 2020 huyện Thanh Ba có 19/19 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba