Thanh Ba: Họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020
  • Cập nhật: 31/07/2020
  • Lượt xem: 498 lượt xem

Chiều ngày 29/7/2020, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT huyện Thanh Ba đã tổ chức họp về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đồng chí Nguyễn Kim Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi cấp huyện chủ trì hội nghị.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, huyện Thanh Ba có 2 điểm thi tại trường THPT Thanh Ba và THPT Yển Khê với tổng số 794 thí sinh đăng ký dự thi, 35 phòng thi. Thời gian thi sẽ diễn ra trong 02 ngày 9, và 10/8/2020. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi đã được các điểm thi chuẩn bị đầy đủ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới phụ huynh và thí sinh dự thi về thông tin kỳ thi, quy chế thi.
Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan; Ban Chỉ đạo huyện đề nghị các thành viên, các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các nhà trường, các điểm thi chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh và lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi theo quy định. Các nhà trường tiếp tục tập trung ôn luyện cho học sinh; rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh, thực phẩm... Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và phương án đối phó với dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế…

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba