Thanh Ba: Chủ động hoàn thành công tác thủy lợi Đông Xuân
  • Cập nhật: 25/12/2020
  • Lượt xem: 132 lượt xem

Huyện Thanh Ba vừa phát động các địa phương khẩn trương làm thủy lợi đông xuân, đào đắp, nạo vét kênh mương, tạo thuận lợi cho việc lấy nước đổ ải chuẩn bị sản xuất vụ xuân năm 2021.


Chiến dịch thủy lợi vụ đông xuân năm nay, huyện Thanh Ba tiến hành nạo vét, tu sửa trên 7 ngòi tiêu và tuyến kênh tiêu với khối lượng 17.500 m3, kết hợp giải phóng dòng chảy, thu vớt bèo bồng trên tất cả các tuyến sông nội đồng. Để làm tốt công tác thủy lợi đông xuân, các xã, thị trấn đã huy động các ban, ngành, đoàn thể, nông dân hưởng ứng, tổ chức ra quân thực hiện nghiêm túc kế hoạch làm thủy lợi đông xuân. Tiến hành kiểm tra thực địa các công trình tưới, tiêu tại các xứ đồng, giao kế hoạch cụ thể cho từng địa phương. Ngoài ra, các cán bộ chuyên môn của huyện thường xuyên bám sát cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương duy tu các công trình thủy lợi, trong đó ưu tiên nạo vét, khơi thông các trục sông chính, nhất là vùng nuôi trồng thủy sản và vớt bèo bồng tại các cửa cống để bảo đảm lưu thông dòng chảy. Nạo vét các kênh nội đồng, bể hút, kênh dẫn các trạm bơm, các hệ thống tưới bảo đảm 100% máy móc và công trình hoạt động tốt đáp ứng nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp năm 2021.

Duy Ánh - Quang Mạnh. Đài TT Thanh Ba