SỞ Y TẾ THẨM ĐỊNH XÃ ĐẠT CHUẨN TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ TẠI THANH BA
  • Cập nhật: 18/12/2020
  • Lượt xem: 220 lượt xem

Ngày 15/12 Đoàn công tác thẩm định công nhận xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế của Sở y tế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thẩm định kết quả xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 tại xã Quảng Yên.Đoàn công tác sở y tế đã tiến hành thẩm định 10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Nhân lực y tế xã; Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; Kế hoạch - tài chính; Y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; Công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; Dân số - kế hoạch hóa gia đình và truyền thông - giáo dục sức khỏe nhân dân. Qua kiểm tra thẩm định, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Đặc biệt cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Kết quả chấm điểm xã Quảng Yên đạt 92/100 điểm đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011-2020   Cùng ngày đoàn thẩm định của Sở y tế đã tiến hành thẩm định công nhận xã đạt chuẩn y tế tại các xã Hoàng Cương , Mạn Lạn và Hanh Cù.  Kết quả chấm điểm cả 4 xã đều đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011-2020. Đây là cơ sở để các Trạm y tế tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu và UBND huyện Thanh Ba làm hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2020./.

Thu Hà – ĐTT Thanh Ba