KỲ HỌP THỨ 16 HĐND HUYỆN THANH BA KHOÁ 19
  • Cập nhật: 18/12/2020
  • Lượt xem: 659 lượt xem

Trong 2 ngày 17 và 18/12/ 2020 HĐND huyện Thanh Ba đã tổ chức kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và quyết nghị một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Dự và chỉ đạo kỳ họp có đ/c ông Cao Đình Thưởng - Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh,
Năm 2020 toàn huyện Thanh Ba đã nỗ lực đạt được kết quả tốt 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị tăng thêm trên địa bàn đạt trên 2.840 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 221,7 tỷ đồng, vượt 77% so với dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt trên 2.158, 2 tỷ đồng, tăng 40,8% so cùng kỳ,Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,7 %. Đến nay, toàn huyện có 15/18 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM, xây dựng thêm 7 trường đạt chuẩn QG. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 90%; 100% các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí QG về y tế. Quốc phòng an ninh đảm bảo, trật tự ATXH được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên. Trong mục tiêu phương hướng năm 2021 huyện Thanh Ba phấn đấu tổng đầu tư toàn XH là 1.800 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,3%; xây dựng thêm 2 xã đạt NTM; có 70% trở lên chính quyền cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, huyện Thanh Ba tiếp tục chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp sau dồn đổi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với việc thực hiện các chính sách nông nghiệp của tỉnh và huyện nhằm tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn.. Huy động nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển các khu cụm công nghiệp  gắn với bảo vệ môi trường;

Tại kỳ họp đã tiến hành tổng kết 2 nghị quyết: NQ số 35/NQ- HĐND về phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề giai đoạn 2013- 2020 và NQ số 16 của HĐND huyện về nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 – 2020. Tiến hành miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nguyễn Văn Đức do chuyển công tác và bầu bổ xung 2 ủy viên UBND huyện.  Kỳ họp cũng giành nhiều thời gian để  chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND huyện Thanh Ba tập trung giải trình các vấn đề:  về Tài nguyên môi trường; về nông nghiệp thủy lợi công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý quy hoach đất đai.Các nội dung chất vấn đã được HĐND và các đơn vị liên quan và đại biểu trả lời thỏa đáng trong phiên giải trình, làm rõ nguyên nhân và đưa ra hướng xử lí trong thời gian sớm nhất. Tại kỳ họp HĐND huyện Thanh ba đã thông qua 3 nghị quyết. NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. NQ về dự toán thu  ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2011, Và NQ về Nội dung, chương trình các kỳ họp và giám sát của HĐND, thưởng trực HĐND và các ban của HĐND huyện năm 2021./.

Thu Hà – ĐTT Thanh Ba