Khu 9 TTTB tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
  • Cập nhật: 17/11/2020
  • Lượt xem: 191 lượt xem

Cùng hòa chung với các khu dân cư khac trong huyện khu 9 TTTB cũng đã tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày pháp luật Việt Nam năm 2020.


Khu 9 TTTB có tổng số 367 hộ với tổng số 1257 khẩu được chia làm 13 tổ tự quản. Tại ngày hội đại đoàn kết Các đại biểu và Nhân dân trong khu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong suốt 90 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua ở khu dân cư trong 1 năm qua và phát động thi đua trong thời gian tới. Trong thời gian qua, bà con nhân dân khu 9 TTTB đã thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội đã từng bước phát triển; khu không còn hộ đói,  số hộ khá, giàu ngày càng tăng. Năm 2020 bình quân thu nhập khoảng 30triệu đồng/người; Có 357/367 = 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được tổ chức sôi nổi. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và các quy định quy ước của địa phương, Trong dịp này UBND Thị trấn Thanh Ba và khu 9 đã biểu dương khen thưởng 10 tập thể, 29 gia đình và 19 ca nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước,  đại diện các tổ tự quản cũng đã ký cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2020./.