Huyện ủy Thanh Ba : triển khai kế hoạch đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020
  • Cập nhật: 16/11/2020
  • Lượt xem: 281 lượt xem

Chiều ngày 16/11/2020, Huyện ủy Thanh Ba tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020. Đồng chí Nguyễn Chí Thành – P Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị


Tại hội nghị các đ/c bí thư các chi đảng bộ trực thuộc  trong toàn huyện đã nghe Hướng dẫn  số 15-HD/TU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ; Hướng dẫn số 27-HD/HU, ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Quá trình kiểm điểm phải thật sự cầu thị và phải nhìn thấy khuyết điểm để sửa chữa. Trong đánh giá  phải hết sức công bằng, dân chủ, đánh giá đúng cả những ưu điểm và khuyết điểm, hạn chế. Trong kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy và từng Đảng viên phải chỉ ra được những thiếu sót, tồn tại, thông qua đó thấy được trách nhiệm của mình; phải xây dựng được những giải pháp thiết thực, cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đó.  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí P Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ xã, thị trấn, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cần kiểm điểm nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn của tỉnh và huyện tổ chức đánh giá các tập thể, cá nhân đúng các tiêu chuẩn thực tế…Đối với cơ quan tham mưu, các đồng chí ủy viên BTV phụ trách cụm và cán bộ chỉ đạo các chi, đảng bộ cần hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân ở các cấp ủy, tổ chức đảng thật nghiêm túc, đề nghị bố trí thời gian để dự việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân theo cơ quan, đơn vị được phân công, phụ trách đảm bảo thời gian theo quy định./.

Thu Hà ĐTT Thanh ba