Họp Ban thường vụ thường kỳ tháng 11
  • Cập nhật: 02/12/2020
  • Lượt xem: 252 lượt xem

Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Ba vừa tổ chức HN để nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.


Theo dự thảo báo cáo, mặc dù bị ảnh hưởng, tác động do dịch bệnh Covid-19 song tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện cơ bản ổn định, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 221,7 tỷ đồng, vượt 77,7% so với dự toán năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,78%; cận nghèo giảm còn 6,15%. Tỷ lệ đường giao thông đạt cứng hóa: 66%; có 1 xã đạt chuẩn và 2 xã cơ bản đạt chuẩn NTM. Đã giải quyết việc làm cho 2.200 lao động, xuất khẩu 135 lao động. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ được thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm tra, giám sát nhìn chung các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được kịp thời nhắc nhở và khắc phục.Trong năm 2021, huyện Thanh Ba tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng; tổng đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 1.800 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60,8%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%...

Cũng tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Huyện ủy đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến vào nội dung báo cáo và đề xuất phương án thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo Huyện ủy Thanh Ba yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, phấn đấu hàng năm đạt và vượt các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội; tăng cường liên kết sản xuất sau dồn đổi, thành lập các tổ HTX kiểu mới, phát triển các cây trồng mũi nhọn, hướng tới xây dựng các mô hình nông nghiệp chất lượng cao; hoàn thành chỉnh trang vỉa hè và các tuyến phố; đảm bảo tốt tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện nhất là những tháng cuối năm; quan tâm thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo về số lượng và chất lượng…

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Ba đã thông qua tờ trình đề nghị đổi tên “Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện” thành “Trung tâm chính trị huyện” và một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, xét kết nạp đảng viên./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba