Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm tại Thanh Ba
  • Cập nhật: 30/11/2020
  • Lượt xem: 216 lượt xem

Ngày 30/11, đoàn đại biểu HĐND tỉnh do Ông Vi Mạnh Hùng UV BTV - trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy – Phó chủ tich HĐND tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 16 HĐND huyện tại xã Lương Lỗ huyện Thanh Ba


Tại buổi tiếp xúc sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh- HĐND huyện thông báo về nội dung chương trình nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh , kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Thanh Ba và tóm tắt những kết quả nổi bật trong năm 2020. Các cử tri  tại xã Lương lỗ đã vui mừng  trước những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh và huyện đã đạt được trong năm 2020 đồng thời đã có 13 ý kiến tham gia phát biểu và kiến nghị tới đại biểu HĐND tỉnh- HĐND huyện về các vấn đề liên quan đến 6 nhóm vấn đề trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó cử tri đề nghị xem xét nâng mức chế độ đãi ngộ đối với cán bộ khu dân cư vì sau sát nhập khối lượng công việc rất nhiều; đề nghị nâng cấp tuyến đê bối, đê tả thao vì có nhiều đoạn đã xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Bổ xung và có chế độ đãi ngộ cho giáo viên hợp đồng bậc học mầm non, đồng thời các cử tri cũng mong muốn tỉnh, huyện tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, thu hút lao động địa phương. Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh và Huyện Thanh Ba đã tiếp thu và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh, của huyện. Đồng thời  thay mặt đại biểu HĐND tỉnh Ông Vi mạnh Hùng đã làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, một số nội dung thuộc cấp huyện và xã sẽ giao trực tiếp để huyện, xã giải quyết thấu đáo cho bà con trong thời gian sớm nhất, còn một số ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ tổng hợp, chuyển tới cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri./.

 

Thu Hà – Hoài Vũ ĐTT Thanh Ba