Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây màu vụ đông
  • Cập nhật: 04/01/2021
  • Lượt xem: 349 lượt xem

Thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Thanh Ba đang tích cực trồng vụ mới và chăm sóc cây vụ đông theo chủ trương mở rộng tối đa diện tích các loại cây trồng, đặc biệt là các loại rau màu có giá trị kinh tế cao.
Hiện huyện Thanh Ba có khoảng trên 1.500ha cây trồng vụ đông đang sinh trưởng và phát triển tốt, trong đó chủ yếu là diện tích ngô trên đất 2 lúa với hơn 760ha, khoai lang 61ha, rau màu các loại gần 560ha... Với việc tích cực tuyên truyền cho người dân xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm, cùng với các chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, huyện Thanh Ba đã trồng vượt chỉ tiêu được giao. Hiện nay, các cây rau màu đã cho thu hoạch, đạt năng xuất, sản lượng cao.

Để đạt kết quả tích cực trong sản xuất vụ đông 2020, UBND huyện Thanh ba đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương trong huyện tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh các biện pháp phòng trừ như: tập trung chăm sóc, tổ chức diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp. Đối với cây rau, cần thực hiện chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo quy trình sản xuất rau an toàn, sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc, đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch sản phẩm và phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu để đảm bảo năng suất, chất lượng./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba