Thực hiện phân cấp đăng ký và cấp biển số xe tại huyện Thanh Ba
  • Cập nhật: 19/05/2022
  • Lượt xem: 624 lượt xem

Từ ngày 21/5, Công an cấp cơ sở sẽ được phân cấp đăng ký và biển số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và giảm áp lực cho lực lượng Công an cấp trên.

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA và Thông tư số 16/2022/TT-BCA của Bộ Công an; Điện số 91/ĐK:HT ngày 31/3/2022 Cục C08 - Bộ Công an về thực hiện một số nội dung chuẩn bị triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an... về việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô. Theo đó, những xã trong ba năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm thì Công an xã đó sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy. 

 

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị việc phân cấp đăng ký xe tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy.

Một trong những quy định đáng chú ý tại Thông tư mới này là trao quyền cho Công an cấp huyện đăng ký, cấp biển số xe ô tô và Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) đăng ký, biển số mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và đẩy mạnh phân cấp, ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhanh chóng tổ chức quán triệt, triển khai đến các đơn vị, Công an cấp huyện, cấp xã… Cùng với đó chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng đối với chủ trương lớn của Bộ Công an về cải cách thủ tục hành chính giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc đăng ký xe, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội...

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh, để thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố rà soát tổng thể, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài liệu liên quan phục vụ công tác đăng ký theo quy định. Tổ chức tập huấn nhằm phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các Thông tư liên quan đến quy trình và nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký xe; trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực đăng ký xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; giới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của Cảnh sát giao thông;… đồng thời, thực hành và giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện”.

Trên địa bàn huyện Thanh Ba qua rà soát, toàn huyện có 06 xã đủ điều kiện để phân cấp đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy, xe máy điện gồm: Hanh Cù, Ninh Dân, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Hoàng Cương, Mạn Lạn. 

Việc thực hiện phân cấp đăng ký xe đối với cấp huyện và xã bắt đầu từ ngày 21/5 tới đây sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi, giúp người dân tiết kiệm thời gian khi đăng ký sở hữu, sử dụng phương tiện giao thông đường bộ.

Tiến Khanh