Quyết định về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Đợt 4))
  • Cập nhật: 21/07/2022
  • Lượt xem: 379 lượt xem

Thu hồi bổ sung 1.480,2 m2 (trong đó: đất chuyên trồng lúa nước 558,9 m2; đất rừng sản xuất 258,9 m2; đất trồng cây lâu năm 594,1 m2; diện tích manh mún khó canh tác theo từng loại đất: 68,3 m2) của 08 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã Đại An, huyện Thanh Ba, để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai.DANH SÁCH THU HỒI ĐẾN TỪNG THỬA
Dự án: Thu hồi đất bổ sung để xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Dự án)

TT Chủ sử dụng Khu
HC
BĐ ĐC Trích đo Diện tích thu hồi (m2) Diện tích manh mún (m2) Ghi chú
Tờ Thửa Tờ Thửa Tổng Đất vườn Đất RSX Đất CLN Đất LUC Đất BHK
1 Lê Mạnh Hùng (Lê Văn Hùng) Khu 4 33 187 8 4 164,3 164,3
2 Phạm Thị Hà Khu 4 40 39 9 60 203,5 203,5
33 374 8 99 117,1 48,8 68,3
3 Đàm Quang Đông (Phan Thị Nga) Khu 4 24 41 5 12 46,8 46,8
4 Lê Anh Phong Khu 4 24 80, 91, 93 6 12 94,9 94,9
24 132 6 22 76,5 76,5
5 Lê Thị Kim Dung Khu 4 40 35 9 52 343,8 343,8
6 Nguyễn Văn Huấn Khu 4 32 178 8 24 148,3 148,3
7 Hoàng Mạnh Tường Khu 4 33 363 8 96 24,3 24,3
33 354 8 85 1,8 1,8
8 Nguyễn Duy Lương Khu 4 23 202 5 16 258,9 258,9
Tổng diện tích 1.480,2 0,0 258,9 594,1 558,9 0,0 68,3