UBND huyện tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX.
  • Cập nhật: 22/06/2022
  • Lượt xem: 116 lượt xem

Ngày 22/6, UBND huyện Thanh Ba đã tổ chức Hội nghị để nghe và cho ý kiến về các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo: Tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; dự thảo báo cáo quyết toán ngân sách địa phương; báo cáo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022 và một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác.... Các đại biểu đã tham gia bổ sung làm rõ  những kết quả đạt được và khó khăn trong công tác triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, thu - chi ngân sách nhà nước, vấn đề tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đât, công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên các lĩnh vực...
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Chí Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung văn bản, báo cáo của các phòng, ngành liên quan và Văn phòng HĐND & UBND huyện. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung các báo cáo trong thời gian sớm nhất, trình tại kỳ họp HĐND huyện sắp tới. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cán bộ công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiêm, thay đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp theo chức năng nhiêm vụ thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án được đầu tư. Tăng cường công tác quản lý đất đai, giải quyết các đơn thư khiếu nại, ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở.../.

Hải Minh