UBND huyện Thanh Ba tổ chức HN mở rộng thông qua một số nhiệm vụ quan trọng
  • Cập nhật: 26/11/2022
  • Lượt xem: 723 lượt xem

Ngày 25/11, UBND huyện Thanh Ba đã tổ chức Hội nghị mở rộng thảo luận thông qua một số dự thảo báo cáo, đề án quan trọng sẽ được trình tại kỳ họp HĐND huyện trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Kim Hải -UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị đã đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND huyện năm 2022; Theo đó năm 2022,  huyện Thanh ba đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, huy động tốt các nguồn lực đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.Trong năm đã thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu cơ bản:  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.989,1 tỷ đồng, đạt 106 % kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ. Các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. 

Trong nhiệm vụ năm 2023 các đại biểu đã thảo luận đóng góp về các chỉ tiêu, mục tiêu cần phấn đấu như xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và hoàn thiện tiêu chí, các chương trình hành động  để đón Huyện Thanh Ba đạt chuẩn NTM năm 2023


Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu và các phòng, ban chức năng, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị ban chỉ đạo các chương trình và các phòng chức năng tổng hợp ý kiến, bổ sung điều chỉnh số liệu theo thời gian chính xác, sát thực tế,  hoàn thiện báo cáo phục vụ cho công tác tiếp xúc cử tri và kỳ họp HĐND cuối năm./.

Thu Hà