Triển khai chương trình cho vay ưu đãi để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
  • Cập nhật: 29/04/2022
  • Lượt xem: 1546 lượt xem

Để phục hồi và phát triển sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH đã ban hành Quyết định số 2685/QĐ-NHCS ngày 08/4/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11.


Ngân hàng CSXH huyện Thanh Ba thực hiện giải ngân cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 tại xã Ninh Dân.

Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể đối với 3 chương trình cho vay ưu đãi, trong đó huyện Thanh Ba được giao chỉ tiêu 5,9 tỷ đồng (Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 3 tỷ đồng; Cho vay nhà ở xã hội là 2,6 tỷ đồng; Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính thiết bị phục vụ học tập trực tuyến: 300 triệu đồng).  


Ngân hàng CSXH huyện Thanh Ba thực hiện giải ngân cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 tại xã Ninh Dân.

Đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng sản xuất, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ cận nghèo từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay, thời hạn cho vay tối đa 120 tháng (10 năm). Chương trình cho vay nhà ở xã hội, lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ; từ nay đến ngày 1/1/2023, lãi suất cho vay bằng 0,4%/tháng (4,8%/năm); thời hạn cho vay tối đa 300 tháng (25 năm). Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy vi tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, lãi suất cho vay 1,2%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn; thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

Về thời gian cho vay, từ ngày 27/4/2022, Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Thanh Ba bắt đầu triển khai cho vay các chương trình theo Nghị quyết 11. Sau 1 ngày triển khai tại xã Ninh Dân, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Ba đã giải ngân 285 triệu đồng và sẽ tiếp tục giải ngân chương trình cho vay trong tháng 5/2022./.

Hải Minh