Thanh Ba: Tập huấn cán bộ dân quân, tự vệ năm 2022
  • Cập nhật: 16/12/2021
  • Lượt xem: 1577 lượt xem

Ban CHQS huyện Thanh Ba vừa tổ chức khai mạc tập huấn cho cán bộ dân quân, tự vệ năm 2022. Tham gia đợt tập huấn có 332 học viên là cán bộ Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng Tự vệ các xã Thị trấn, cán bộ kiêm nhiệm công tác Quốc phòng, Quân sự cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện.


Trong thời gian tham gia tập huấn, các học viên sẽ được học tập, tiếp thu các nội dung về chính trị gồm: Công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của Dân quân tự vệ; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương; Đối với huấn luyện quân sự gồm các nội dung về điều lệnh đội ngũ tiểu đội, trung đội; Trung đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo phục kích vệ mục tiêu, Tiểu đội tự vệ chiến đấu bảo vệ cơ quan.Chức trách nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ. Tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ ở cơ sở.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt những vấn đề cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời cập nhật những nội dung mới có liên quan, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý huấn luyện, diễn tập và hoạt động của dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thu Hà