Lấy ý kiến vào đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035
  • Cập nhật: 29/11/2022
  • Lượt xem: 737 lượt xem

Ngày 29/11, Thường trực UB MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Ba đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Dự Hội nghị có đồng chí Tạ Tuấn Sơn - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đỗ Văn Tụ - UV BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện.Theo đó, khu vực quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Thanh Ba, quy mô diện tích lập quy hoạch gần 19.500ha; quy mô dân số năm 2021 khoảng gần 119.700 người.


Đồ án quy hoạch xây dựng huyện Thanh Ba với mục tiêu Phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn tập trung phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội; Phân bố không gian phát triển nông nghiệp, công nghiệp - TTCN, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng các khu chức năng, các quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chung đô thị thuộc huyện. Tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng, quản lý và thu hút đầu tư...trong đó xác định các vùng động lực phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu huyện  NTM và phát triển thị trấn Thanh Ba mở rộng thành đô thị loại IV đến năm 2030.


Tại Hội nghị các đại biểu dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận để tiếp tục cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung vào Đồ án, đảm bảo công tác quy hoạch phù hợp nhất với tình hình của địa phương trong việc thực hiện Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ những góp ý của các đại biểu để kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nội dung. Phối hợp chặt chẽ cùng phòng, ban chuyên môn huyện để hoàn thành Đồ án quy hoạch đúng tiến độ, thời gian đã đề ra.


Thông qua hội nghị lần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Ba sẽ tổng hợp ý kiến của các thành viên tham gia đóng góp, phân tích, đánh giá. Qua đó góp phần xây dựng, bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, kịp thời phát hiện ra những sai sót và các nội dung chưa phù hợp đối với Đồ án Quy hoạch./.

Hải Minh