Kiểm tra kết quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Yên.
  • Cập nhật: 08/12/2021
  • Lượt xem: 1946 lượt xem

Ngày 8/12/2021, đoàn kiểm tra của UB MTTQ tỉnh do đồng chí Lương Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành kiểm tra kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trung Tình - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đỗ Văn Tụ - UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện.


Tại hội nghị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, các bước thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Kết quả cho thấy, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Ba đã bám sát các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo tính khách quan, trung thực theo đúng quy trình, đúng thời gian và yêu cầu đã đề ra. Trong quá trình triển khai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hộ dân tham gia đóng góp ý kiến về kết quả xây dựng nông thôn mới, các Ban công tác Mặt trận và đoàn thể ở khu dân cư đã đến từng hộ gia đình lấy ý kiến về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đã thực sự phát huy vai trò chủ thể của mình và cơ bản đồng tình với kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua tỷ lệ hài lòng đạt từ 94,3,3% đến 99,8%. Kết quả, biểu tổng hợp được niêm yết tại nhà văn hóa trên địa bàn và thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã theo quy định. Trong quá trình triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân không có tình trạng thắc mắc, khiếu kiện về việc triển khai xây dựng nông thôn mới và kết quả lấy ý kiến của người dân tại địa phương.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đoàn kiểm tra cũng lưu ý Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và xã về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã còn có một số phiếu người dân chưa hài lòng để tiếp tục tuyên truyền và đề nghị các cấp có thẩm quyền cần quan tâm, giải quyết từng bước ở một số tiêu chí như: Về môi trường, việc thu gom, tập kết rác thải một số nơi chưa đúng quy định; Trạm y tế xã đã đạt chuẩn song vị trí xa đối với nhân dân xã Thái Ninh và Quảng Nạp cũ; hệ thống giao thông ở 1 số đoạn đường đã xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của đi lại người dân... 


  Đoàn kiểm tra đã thống nhất với kết quả triển khai các nội dung việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã. Đây là cơ sở quan trọng góp phần hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra Quyết định công nhận xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba đạt chuẩn thôn mới trong thời gian gần nhất./.

 

Hải Minh