Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ cơ quan UBND huyện năm 2022
  • Cập nhật: 23/05/2022
  • Lượt xem: 838 lượt xem

Ngày 23/5, Ban CHQS tự vệ Cơ quan UBND huyện Thanh Ba đã tổ chức khai mạc khóa huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022 cho gần 30 chiến sỹ đến từ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Cơ quan UBND huyện.


Trong thời gian 7 ngày, các cán bộ chiến sỹ tự vệ khối cơ quan UBND huyện sẽ được tiếp thu những nội dung, chương trình như: Huấn luyện giáo dục chính trị pháp luật, quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác; tuyên truyền vận động nhân dân của tự vệ tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương; nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh; dự bị động viên và động viên quốc phòng; huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật trong chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ; huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật ném lựu đạn, băng bó vết thương, vận chuyển người bị thương trong chiến đấu và phòng thủ dân sự; chắp nối đồ dùng gây nổ thường; gói, buộc lượng nổ... Trong quá trình huấn luyện, Ban tổ chức lớp học tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả các nội dung kỹ, chiến thuật và bắn đạn thật theo quy định.


Thông qua đợt huấn luyện, nhằm giúp cho cán bộ chiến sỹ tự vệ khối cơ quan hiểu rõ nhiệm vụ trong phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn tật đổ của các thế lực thù địch. Nắm vững và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài trang bị, hiệp đồng chặt chẽ chiến thuật cấp tổ, tiểu đội, khẩu đội, trung đội. Đồng thời nắm chắc và thuần thục động tác kỹ, chiến thuật và quân sự chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu./.

Hải Minh - Quang Mạnh