Hội Nông dân huyện triển khai nhiệm vụ năm 2022
  • Cập nhật: 12/01/2022
  • Lượt xem: 4732 lượt xem

Hội Nông dân huyện Thanh Ba vừa tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.


Năm 2021, Hội Nông dân huyện Thanh Ba đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền vận động hội viên thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của hội, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cấp trên giao. Trong năm, các cấp Hội Nông dân đã kết nạp được 250 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên gần 14.500 người. Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng và phát triển. Bên cạnh đó, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân với trên 4,2 tỷ đồng cho 85 hộ vay vốn phát triển sản xuất; duy trì 76 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện với trên 96,6 tỷ đồng cho gần 2.700 hộ vay. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, Hội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Trong năm 2021, đã có gần 11.800 hộ đăng kí; qua bình xét có gần 7.300 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, các hội viên đã phát huy vai trò chủ thể của nông dân, tích cực đóng góp, ủng hộ tiền, tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng....


Năm 2022, Hội Nông dân huyện Thanh Ba tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; đồng thời huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.Nhân dịp này, 3 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; 1 tập thể và 2 cá nhân đã được nhận bằng khen của Ban chấp hành TW Hội nông dân Việt Nam; 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Nông dân tỉnh; 7 tập thể và 5 cá nhân đã được nhận giấy khen của Hội nông dân huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2021./.

Hải Minh