Hội nghị UBND huyện giao chỉ tiêu ngân sách năm 2023
  • Cập nhật: 07/12/2022
  • Lượt xem: 397 lượt xem

Chiều ngày 6/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị nghe phòng TC-KH thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.Theo đó kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Thanh Ba ước đạt gần 274 tỷ đồng, đạt 145% dự toán huyện giao, công tác thu ngân sách trên địa bàn các xã Thị trấn có 18/19 xã, Thị trấn đạt và vượt dự toán giao. Ước chi ngân sách năm 2022 là 975 tỷ đồng bằng  214 % dự toán tỉnh giao, 192 % dự toán huyện giao. Các đơn vị đã chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ chi được giao với phương châm tiết kiệm, đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, Về phương hướng thu, chi ngân sách trên địa bàn năm 2023. Huyện Thanh Ba phấn đấu thu ngân sách đạt trên 197. 960 triệu đồng và chi ngân sách địa phương là 530 tỷ đồng.Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận  thống nhất với phương án phân bổ ngân sách năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ chi cho các cơ quan, đơn vị trong huyện và đề nghị điều chỉnh kinh phí hoạt động cho HĐND huyện, Kết luận đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kê hoạch phối hợp cùng Chi cục thuế và các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 để thông qua tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân huyện. Đẩy mạnh các giải pháp tạo nguồn thu; tiếp tục rà soát, tham mưu UBND huyện để xem xét, phân bổ ngân sách đối với một số đầu việc của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023../.

Thu Hà