Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận và quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  • Cập nhật: 09/12/2021
  • Lượt xem: 1794 lượt xem

Ngày 9/12, huyện Thanh Ba tham gia Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai các kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Thanh Ba.


Tại hội nghị các đại biểu đã lắng nghe và nghiêm túc học tập quán triệt 4 nội dung trọng tâm là các kết luận, quy định của Ban chấp hành Trung ưởng Đảng về công tác đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong đó quán triệt Kết luận 21 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Quy định 37 về “Những điều đảng viên không được làm” của Ban Chấp hành Trung ương trong toàn Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện quyết liệt có hiệu quả Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Sau hội nghị này huyện ủy Thanh Ba sẽ có kế hoạch chỉ đạo triển khai học tập các quy định, kết luận của BCH TW Đảng đến tất cả các chi Đảng bộ cơ sở trong thời gian tới. Tăng cường tuyên truyền phổ biến đến các tầng lớp nhân dân về các nội dung  công tác tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng với hình thức phù hợp, đôn đốc kiểm tra việc xây dựng kế hoạch làm theo của cán bộ Đảng viên công chức viên chức  nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh ./.                              

         

Thu Hà