Hội nghị Ban thường vụ thường kỳ tháng 9
  • Cập nhật: 28/09/2022
  • Lượt xem: 1834 lượt xem

Ngày 28/9, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Ba tổ chức họp thường kỳ để nghe, cho ý kiến về dự thảo quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 cùng một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Kim Chi – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy, đại biểu các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Thanh Ba đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và thu được kết quả tích cực. Trong đó nổi bật là: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn ước đạt 1.610 tỷ đồng, bằng 86,1% KH, tăng 0,63% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 160 tỷ đồng, đạt gần 82% kế hoạch; xuất khẩu lao động tăng 220%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt trên 68,3%; tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa ước đạt 71%. Quốc phòng an ninh đảm bảo, trật tự ATXH được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên. Hội nghị đã tập trung thảo luận và xác định 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  triển khai thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2022. Theo đó, Huyện ủy Thanh Ba sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dựa án trên địa bàn; các tiêu chí XD huyện NTM và 2 xã: Thanh Hà, Đồng Xuân đạt NTM nâng cao; Đẩy nhanh tiến độ duy trì trường học đạt chuẩn và nâng chuẩn; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; Làm tốt công tác vệ sinh ATTP, phòng chống dịch bệnh....phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH trong năm 2022.