Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tháng 11/2022
  • Cập nhật: 24/11/2022
  • Lượt xem: 589 lượt xem

Ngày 24/11, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến vào báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 cùng một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.


Năm 2022, với sự quyết tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, UBND huyện Thanh Ba đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định các nhiệm vụ trọng tâm và triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện khâu đột phá. Tình tình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, dự kiến có 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch.Trong đó nổi bật là: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn ước đạt 1.989 tỷ đồng, tăng 22,32% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 273 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45,5 triệu đồng, bằng 100% KH; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,9% theo chuẩn nghèo mới; số xã đạt chuẩn nông thôn mới 18/18 xã, trong đó có 02 xã về đích NTM nâng cao là Đồng Xuân và Thanh Hà; Có trên 70% chính quyền cơ sở HTTNV.


Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều kết quả quan trọng, hạ tầng và cơ sở vật chất giáo dục được tập trung đầu tư. Trong năm 2022, duy trì và nâng mức chuẩn quốc gia đối với 16 trường, đạt 100% KH. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo và triển khai kịp thời, có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến vào Công tác cán bộ, công tác đảng viên; Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 08 ngày 4/11/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về “Đề án nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn  Quốc gia trên địa bàn huyện gắn với xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2021-2025” và Báo cáo quy hoạch vùng chung huyện Thanh Ba đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.


Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Kim Chi đề nghị: Các cơ quan tham mưu cho UBND huyện và các Phòng, Ban, ngành tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn chỉnh nội dung của hội nghị; chỉnh sửa báo cáo theo hướng ngắn gọn, số liệu chính xác và bổ sung một số nội dung để báo cáo được đầy đủ hơn. Đối với định hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện  ủy thống nhất với các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra và yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm là: Cần giải quyết dứt điểm những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình dự án; tiếp tục thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới; UBND huyện phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung để hoàn thành quy hoạch trình HĐND huyện vào kỳ họp cuối năm.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng mong muốn Thủ trưởng các Ban, ngành, cơ quan đơn vị nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chủ động, linh hoạt,  sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023; Cùng với đó cần chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn./.

Hải Minh