Học Bác để gần dân hơn
  • Cập nhật: 06/01/2022
  • Lượt xem: 6467 lượt xem

Những năm qua, các cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hiệu quả mang lại rõ rệt nhất đó là việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ với phong cách nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân...

Có mặt tại thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập gần cuối giờ trưa, nhưng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thị trấn vẫn miệt mài tại hiện trường để chỉ đạo một số công trình hạ tầng đảm bảo tiến độ và chất lượng. Mặc dù đã thấm mệt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhưng đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Đỗ Tuấn Vinh hào hứng chia sẻ: Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn đã tập trung triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ với 12 công trình được khởi công, trong đó nổi bật là công trình đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Tân An 3 và khu Tân An 4... góp phần thu lại nguồn vốn để tái đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Tổng nguồn vốn huy động trong năm trên 50 tỉ đồng, trong đó UBND thị trấn làm chủ đầu tư trên 20 tỉ đồng. Nét nổi bật trong việc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương đó là sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trong năm 2021 cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân... Để có được kết quả này, mỗi đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thị trấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phục vụ nhân dân, lấy chất lượng, hiệu quả công việc để nhìn nhận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. 


Lãnh đạo thị trấn Yên Lập kiểm tra thi công dự án

Việc học tập Bác không chỉ khơi gợi ý chí vươn lên xây dựng đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc mà còn là sự  lãnh đạo đúng hướng, hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Với mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm tối thiểu, thiết yếu, không để xáo trộn lớn đời sống nhân dân; điều trị tích cực, cứu chữa người mắc bệnh COVID-19, vì vậy, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các biện pháp linh hoạt, hiệu quả với phương châm: Truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Cả hệ thống chính trị đang chung sức đồng lòng giúp người dân vượt qua đại dịch bằng những biện pháp quyết liệt, hiệu quả, đầy ắp nghĩa tình. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển. 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,09%. Tổng thu NSNN trên địa bàn vượt 26,7% dự toán giao.

 

Các địa phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, 

góp phần đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống người dân. 

Học Bác tinh thần phục vụ nhân dân, các chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo phù hợp với nội dung chuyên đề hàng năm và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân". Qua đó, các địa phương, đơn vị tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành; thực hiện tự phê bình và phê bình trong nội bộ. Duy trì tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân để nắm bắt, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề tồn đọng, bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ sở. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc cũng như ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ nhân dân. Từ đó góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm và phục vụ nhân dân. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử có nhiều chuyển biến. Năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 4 bậc, xếp thứ 22/63 tỉnh và đứng thứ 3 trong vùng Trung du miền núi phía Bắc. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 5 bậc, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành. 

Đồng chí Phạm Lam Hồng-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân. Nhờ việc học tập và làm theo Bác đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đẩy mạnh thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, đồng thời phát huy tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng, đạo đức của Bác trong toàn xã hội.

Với quyết tâm và mục tiêu, giải pháp rõ ràng, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã và đang tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân đúng như tinh thần “vì dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Anh Thơ (Báo Phú Thọ)