Giám sát thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại huyện Thanh Ba
  • Cập nhật: 15/12/2021
  • Lượt xem: 1477 lượt xem

Ngày 15/12, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề “Về thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021” của tỉnh trên địa bàn huyện Thanh Ba.

Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp đón đoàn về phía huyện Thanh Ba có đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ban thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo một số phòng ban của huyện.


Thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) UBND huyện Thanh Ba đã xây dựng đề án sắp xếp 12 ĐVHC cấp xã thành bốn đơn vị hành chính mới; đến nay, huyện có 19 đơn vị hành chính gồm 18 xã và một thị trấn. Ở cấp huyện, sau khi sắp xếp toàn huyện, giảm 8 đầu mối cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.  

 

Sau khi sắp xếp ĐVHC, UBND huyện chỉ đạo đơn vị chuyên môn xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập các trường học, trạm y tế, sắp xếp sử dụng cơ sở hạ tầng trong cùng một ĐVHC mới để giảm đầu mối quản lý. Kết quả, đầu mối trường học giảm từ 30 đơn vị trường học còn 14 đơn vị trường học; thành lập 4 Trạm Y tế mới từ 12 đơn vị Trạm Y tế cũ. Trong số 12 trụ sở UBND xã trước sáp nhập, hiện giữ lại 4 trụ sở UBND xã. 


Cùng với đó, UBND huyện đã triển khai việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã nhằm nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy. Đến nay, sau sắp xếp ĐVHC đầu mối đơn vị giảm, số lượng lãnh đạo các đơn vị giảm, bộ máy chính quyền đi vào hoạt động. Không có tình trạng dư thừa lãnh đạo, riêng đội ngũ cán bộ dôi dư một người; công chức dôi dư 89 người. 

Tại buổi giám sát, các đại biểu đều khẳng định việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập ĐVHC là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính Nhà nước, thu gọn đầu mối tinh giản bộ máy, tiết kiệm chi ngân sách. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai trên địa bàn huyện có một số khó khăn, nhất là số lượng công chức dôi dư còn lớn; sau sắp xếp các ĐVHC mới dân cư đông, địa bàn rộng hơn nên cán bộ, công chức gặp khó khăn trong việc bám nắm địa bàn. 


Làm việc với đoàn, UBND huyện đề nghị Đoàn giám sát có kiến nghị với Trung ương sớm ban hành văn bản quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính miền núi làm căn cứ rà soát, xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền phân loại ĐVHC miền núi, nhất là đối với với các ĐVHC cấp xã sau sắp xếp; Quốc hội nghiên cứu quy định tiêu chí cần phân loại cụ thể phù hợp với đặc thù và lịch sử hình thành ĐVHC của từng vùng, miền khác nhau; kéo dài thời gian sắp xếp cán bộ, công chức dư thừa sau năm 2024; đề nghị UBND tỉnh có chính sách tăng mức hỗ trợ với cán bộ, công chức chưa đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi nhưng có nguyện vọng thôi việc ngay.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện, các ĐVHC cấp xã cũng đã làm rõ thêm một số nội dung Đoàn giám sát yêu cầu như: Việc giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản sau sắp xếp các ĐVHC; vấn đề chuyển đổi giấy tờ cho người dân; phương án sắp xếp, xử lý tài sản công sau sắp xếp… 


Phát biểu tại buổi giám sát, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đánh giá cao nỗ lực của huyện Thanh Ba trong việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 một cách bài bản, chặt chẽ. Đồng chí yêu cầu, huyện cần xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện việc sắp xếp lại ĐVHC về những vấn đề đạt được, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để Đoàn ĐBQH xem xét, lựa chọn gửi đến Quốc hội. Huyện cần phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu để có chính sách hỗ trợ, hướng giải quyết cán bộ dôi dư; cần sử dụng cơ sở vật chất, tài sản sau sắp xếp đảm bảo theo đúng quy định của Chính phủ và đánh giá sâu sát cụ thể kết quả đạt được và tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính. /.

BBT