Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải trao Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng tại huyện Thanh Ba
  • Cập nhật: 28/11/2022
  • Lượt xem: 381 lượt xem

Ngày 28/11/2022, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại các xã: Khải Xuân, Hanh Cù, Đông Thành, Thanh Hà và Sơn Cương của huyện Thanh Ba. Cùng dự Lễ trao Huy hiệu Đảng có đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong đợt này, huyện Thanh Ba có 7 đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Trong đó có 6 đồng chí 75 năm tuổi Đảng gồm: Tống Văn Tính, Tô Thị Bảo, Hà Đức Khuông ở xã Thanh Hà; Vi Thị Bách  ở xã Sơn Cương; Nguyễn Minh Yên xã Hanh Cù; Vi văn Chính ở xã Đông Thành và đồng chí Nguyễn Công Sương ở xã Khải Xuân - 70 năm tuổi Đảng.Các đảng viên được nhận huy hiệu 70, 75 năm tuổi Đảng đợt này là những đồng chí lão thành cách mạng, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, là tấm gương sáng về lòng kiên trung, giữ vững phẩm chất người cộng sản, trọn vẹn niềm tin theo Đảng. Khi nghỉ hưu về sinh sống tại địa phương, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu, phẩm chất của người đảng viên trong các phong trào thi đua và các hoạt động tại địa phương.


Trao huy hiệu cho các đảng viên lão thành, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải khẳng định: Được nhận Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng không chỉ là vinh dự đối với các cá nhân và gia đình đảng viên, mà còn là vinh dự của Đảng bộ huyện Thanh Ba và Đảng bộ tỉnh. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đồng chí chúc các đảng viên lão thành được nhận huy hiệu Đảng dịp này mạnh khỏe, trường thọ, luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển/.

Hải Minh